Notiser

Getfotsstipendium 2014

Årets jury har varit Maria Lindström, Kristina Abelli Elander och Kenneth Pils Stipendiet överlämnades 22 november i samband med Getfotsfondens jubileumsutställning på Grafiska Sällskapet. Tyvärr kunde inte Idun då medverka och själv ta emot stipendiet – hon befann sig på Island där hon deltog i en utställning.

Och det är något som kännetecknar Idun – hon är ständigt i farten och de senaste åren har hon uppmärksammats i många olika sammanhang. Under 2014 deltog hon i ett flertal utställningar. För 2015 är två eller tre separatutställningar inplanerade och hon an- tyder att det kan bli flera.

Idun, som är född 1987 i Trondheim, har en om- fattande konstnärsutbildning. Konsthistoria vid Trond- heims universitet, Bachelor i Kunst vid Kunsthögskolen i Bergen 2009 – 2012, utbytesstudent vid Konsthögskolan i Stockholm och Master i bildkonst vid Konstfack Stock- holm 2012 – 2014.

Hennes mastersutställning på Konstfack våren 2014 blev mycket uppmärksammad. Utställningen utgick just från hennes projekt Looking away. Bilder – träsnitt i mycket stora format – tonårsflickor som ser bort från betraktaren med ett återhållet kroppsspråk. De möter inte betraktarens blick, de är upptagna av sig själva. Betraktaren är inte inbjuden att delta. Bilderna är alltid större än mänsklig skala. Därigenom gör Idun tonåringen till ett monument, tvingar henne att ta plats och ger tonåringen rätten att få vara sig själv. Bilderna monteras på, över och under varandra, överlappar varandra ungefär som i ett tonårsrum som är tapetserat av affischer och bilder av människor tonåringen ser upp till. Det är en alternativ idolvägg.

Konstnären Leif Elggren belönas för sitt enastående konstnärskap där han konsekvent följer sin inre röst och väver samman många olika konst- former, som grafik, typografi, ljud, performance, och installation, till en fascinerande helhet.

Norska konstnären Idun Baltzersen hartilldelats 2014 års stipendium för sitt väl sammanhållna bildverk ›› Looking away ‹‹. I Iduns träsnitt av tonårsflickan kontrasterar det inåt- och bortvända i motiven mot det det oblyga och grandiosa formatet.

Leifs högst privata och personliga gestaltningskonst har gett oss en parallellvärld varifrån vi kan betrakta oss själva och vår egen världs mirakel och tillkortakommanden.

Norska konstnären Idun Baltzersen har tilldelats 2014 års stipendium för sitt väl sammanhållna bildverk Looking away. I Iduns träsnitt av tonårsflickan kontrasterar det inåt- och bortvända i motiven mot det det oblyga och grandiosa formatet.

Träsnitten är ibland tryckta på papper – ofta endast i ett eller två exemplar, ibland på textil och ibland ställer Idun ut själva träsnittsplattan.

Under 2014 deltog Idun också i grafiktriennalen på Uppsala konstmuseum med ett verk i Artists books. Uppsala konstmuseum delar varje år ut stipendier till Anna-Lisa Thomsons minne – Idun var en av fyra konst- närer som tilldelades 50 000 kr vardera.

Under året deltog Idun i utställningar i Bielefeld, Tysk- land, Namsos, Norge och på Galleri Thomassen i Göteborg. Med Getfotsfondens stipendium följer att stipendiaten påföljande år – d v s i år – får genomföra en utställning i Moriska rummet på Grafiska Sällskapet. Det blir vernissage i slutet av november – något att se fram emot.

Lämna en kommentar