Notiser

Boken som samtida konstform i norden

Nordiska och lokala konstnärer möts i seminarium om bokkonst

Samtidigt som den långt fortskridna digitaliseringen har gjort att bokens roll som informationsmedium har minskat, har boken som format fått ett rejält uppsving inom konstvärlden. Många konstnärer startar små oberoende förlag för egen utgivning, ofta i samarbete med andra. Andra trycker och sprider sina böcker i eget namn.

Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg bjuder in till ett seminarium om boken som samtida konstform från ett nordiskt perspektiv.

Med vår seminariehelg vill vi öppna dörrar för erfarenhetsutbyte mellan verksamma konstnärer som arbetar i bokform, samtidigt som vi vill ge allmänheten en möjlighet att få fördjupad förståelse för vad konst i bokform kan vara. Målsättningen är att med stor bredd presentera olika exempel på konstnärlig gestaltning i bokform och samtidigt inspirera till nya samarbeten lokalt och internationellt. Genom presentationen av finska konstnärer vill vi även uppmärksamma Västmanlands roll som finskt förvaltningsområde.

Konstnärer från olika nordiska länder bjuds in för att under en helg diskutera, utbyta erfarenheter och tillsammans med en grupp lokala konstnärer skapa i GG:s verkstad.

Medverkande nordiska konstnärer är Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE) och Vera Ohlsson (SE)

Den 2 oktober öppnas dörrarna för allmänheten med ett fullspäckat program i bokens tecken. Under hela dagen kl. 11-17  finns möjlighet att träffa konstnärerna, besöka GG:s verkstad, se resultatet av helgens konstnärliga processer samt ta del av bokbord med konst i bokform. Konstnärspresentationer varvas med vernissage av Mireya Sampers (Island) utställning på Galleri Astley. Programmet avslutas med ett panelsamtal modererat av Annika Gunnarsson, intendent för teckning och grafik på Moderna Museet i Stockholm.

Seminariespråket är engelska, men det går även bra att delta i samtal på svenska, finska och norska under dagen.

Kostnadsfritt inträde. Anmälan senast den 25 september till [email protected] eller genom att ringa/sms:a till
tel. +46 73 779 93 78.

Har du frågor om seminarieprogrammet är du välkommen att kontakta Lina Nordenström på Grafikverkstan Godsmagasinet, [email protected] eller
+46 73 564 11 67.

Pressträffar arrangeras efter förfrågan. Kontakta Anna Törrönen,
Konstfrämjandet Västmanland, [email protected]

eller  tel. +46 73 779 93 78

Uttersberg är en liten by tre mil norr om Köping (länsbuss 550) i Skinnskattebergs kommun. Länk till karta

Med vänlig hälsning,
Anna Törrönen
Verksamhetsledare
Konstfrämjandet Västmanland


Lina Nordenström
Konstnär och verkstadsansvarig
Grafikverkstan Godsmagasinet

Arrangörer: Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet.

Seminariet möjliggörs tack vare samarbete med Galleri Astley och medfinansiering av Landstinget Västmanlands och Länsstyrelsen Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt, som stödjer tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

Seminariet ingår även i en serie Oktoberseminarier om grafik, böcker och bokkonst som Grafikverkstan Godsmagasinet har arrangerat årligen till Astley Nyhléns minne, sedan verkstaden invigdes 2009.

Lämna en kommentar