Notiser

Ansök om medlemskap i Grafiska Sällskapet 2016

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.
Inval sker måndag 22 augusti. Information och ansökningsformulär finns på www.grafiskasallskapet.se och www.grafiknytt.se
Det går också bra att beställa ansökan från [email protected] eller ring galleriet 08-643 88 04 så skickas
den med post.
Välkommen med din ansökan
Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM
Application for membership in the Swedish Printmakers´ Association (Grafiska Sällskapet) 2016
”Members are chosen from among professional artists or art students, living and working in Sweden, who are prominently using printmaking as an artistic means of expression. The annual fee for student members is reduced to 50% of the ordinary fee whilst they are still studying but not if they are students on further education courses. Membership is granted by the board of governors on the recommendations of the Association´s jury. See paragraph 10 of the membership rules.”
The Association´s jury meeting will be held on Monday, August 22. Information and application form are available on www.grafiskasallskapet.se and www.grafiknytt.se You can also order application forms from [email protected] or call 08-643 88 04 and it will be sent by post.

Lämna en kommentar