Notiser

Ansökan om medlemskap i Grafiska Sällskapet

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.”  Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären. Den hittar du här http://grafiskasallskapet.se/om-grafiska-sallskapet/hur-blir-man-medlem/

7 – 10 arbetsprover i original presenteras för medlemmarna i granskningsnämnden, vilka alla är valda på ett år för att garantera ett varierat omdöme och att olika konstnärliga uttryck kommer fram. Kollektionen bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men de får inte ha glas och ram.

Följesedeln skall medfölja arbetsproverna.

Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet.

Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift.

Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 13 augusti. Skicka inga paket tidigare än v 32 2020.

Personlig inlämning av arbetsprover sker torsdag 13 och fredag 14 augusti kl. 10-16 på galleriet Hornsgatan 6.

Hämtning av arbetsprover görs på galleriet onsdag 19 augusti kl.10-16

Återsändning med post görs endast till sökande utanför Storstockholmsområdet.

Försäkring. Grafiska Sällskapet ansvarar inte för inlämnat material, så den sökande får själv teckna eventuella försäkringar.

Välkommen med din ansökan!

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM

[email protected]
[email protected]

www.grafiskasallskapet.se

Lämna en kommentar