Notiser

Att ta fram former ur kaos

Författare; Bo Ganarp

Jag inleder med dessa ord om Anders Kappels utställning som just nu visas på Grafiska sällskapet och som består av målningar, högtryck, skulpturer/objekt och digitala utskrifter.

Konstverkens precist utvalda detaljer är från vår kaotiska tillvaro av saker och ting. När så dessa föremål flyttas från sitt ursprungliga användningsområde och blir till konst på ett galleri berättar de plötsligt en annorlunda och mer poetisk historia – allt i en anda av Marcel Duchamp.

På den mycket stora målningen Flygande väderbur, som möter en i första rummet, flyger denna möbel, tecknad i tunn vit färg, i ett evigt mörkt universum – likt en farkost ur Harry Martinssons rymdepos Aniara.

På en svit mindre digitala utskrifter Avvikelse 1 – 7 är bilden dubblerad kanske som kort från ett memoryspel.

Övrigt som Anders Kappel väljer att plocka fram och fokusera på är till exempel en cykelpedal, ett garnnystan, en rakborste, en skoklack, en bit av en cykelslang och andra mer eller mindre svårtolkade detaljer. Alla noggrant tecknade och utförda i djupaste svart.

Ett av högtrycken i kol är ett tryck från en bearbetad LP-skiva som blir till en mycket svart sol och som avslutning vill jag nämna objektet Huv med meteoriter som liknar en del av en bilkaross med stenskott!

Mycket att upptäcka på denna innehållsrika och snyggt genomförda utställning!

Utställningen pågår till den 23 februari

2022-02-10 Bo Ganarp

Lämna en kommentar