Notiser

Ett grafiskt galej

Grafikseklet heter en vandringsutställning, ett konstprojekt som kommer att äga rum i Västra Götalandsregionen under 2017. Det är ett samarbete mellan fem konstnärsägda grafikverkstäder och gallerier, nämligen Marks Konstgrafiska Verkstad i Kinna, Ålgården i Borås, Litografiska Akademin i Tidaholm, Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad tillsammans med det privatägda Galleri Lucifer i Skövde och Grafik i Väst i Göteborg.

Projektet utgår från konstnären och grafiksamlaren Svenrobert Lundquists samling. Urvalet ur denna samling utgörs av 127 grafiska blad av svenska konstnärer. Bladen har kompletterats med 8 nyare, konstnärligt gjorda häften, zines. Häftena finns annars deponerade och tillgängliga för bläddring på Grafik i Väst i Göteborg.

Urvalet ger en bild av den rika och breda tradition svensk konstgrafik har, från Anders Zorns självporträtt i vargskinnspäls från 1916 till Eric Salines zine hundra år senare, Colorful information. De flesta av svensk grafiks mest namnkunniga konstnärer finns representerade. De 135 verken kommer att turnera till fem olika orter, men alla kommer, av utrymmesskäl, inte att kunna visas på alla platserna.

Parallellt med utställningarna kommer respektive arrangörer att ordna workshops och föredrag. Allmänheten ska kunna utforma och trycka sin egen grafik i olika tekniker i samband med Grafikseklets besök. Utställarna hoppas kunna engagera besökare i någon form av konstgrafisk verksamhet, både på omedelbar och på längre sikt.

Två dynamiska föredragshållare är vidtalade, samlaren själv, Svenrobert Lundquist och konstnären och kommunikatören Nina Bondeson. Hela det åtföljande programmet är dock ännu inte fastlagt, uppdaterad information kan man hitta på www.grafikivast.se/utstallningar/grafikseklet/. Den första vernissagen ägde rum den 18e februari på Ålgården i Borås.
Grafikseklet presenterar en 168-sidig katalog i vilken samtliga ingående bilder är återgivna.

Katalogen innehåller också texter av Berit Jonsvik och Svenrobert Lundquist. Han berättar hur han grundlade sitt livslånga samlande när han som fjortonåring köpte två torrnålsgravyrer för förtjänsten från sitt sommarjobb och hur det sen gick. Berit Jonsvik placerar i en reflexion utställningen Grafikseklet i sitt kulturhistoriska sammanhang.

De arrangerande föreningarna har alla ekonomiskt stöd från sina hemkommuner. Projektet stöds också av Västra Götalandsregionen.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Zenit.

Lämna en kommentar