Notiser

Generation Grafik

 

OPEN CALL: GENERATION GRAFIK

Vi söker orädda yrkesverksamma konstnärer med erfarenhet av grafisk produktion för ett projekt som uppmanar till experimenterande och lusten att utmana givna föreställningar. Digitala processer får möta traditionella metoder med förhoppningen att nya spännande hybrida arbetsmetoder uppstår. Grafikens Hus vill driva frågeställningen kring grafikens framtid och hur grafik skall komma att definieras. Varje medium har sina egna regler, och varje verktyg har unika egenskaper som påverkar resultatet, men vad händer när regler bryts och gränserna utmanas?

Projektet Generation Grafik består av en rad workshops. Vi hoppas att utvalda konstnärer ska bli inspirerade att blanda metoder och tekniker som förändrar det visuella grafiska språket, med hjälp av digital teknik och innovativ användning av traditionella tillvägagångssätt. Genom att uppmuntra till konstnärligt undersökande vill Grafikens Hus få igång ett samtal om hantverkets roll, digitala processer, grafikens demokratiska historia och framtid.

Projektet bjuder in yrkesverksamma konstnärer och designers ur olika generationer. Du bör vara under 35 eller över 65 för att anmäla ditt intresse för att delta i projektet som främjar kunskapsutbyte via produktion. På detta sätt värnar vi fortlevnaden och utvecklingen av grafiska hantverkskunskaper i en digital värld. Det är viktigt att du besitter en gedigen kunskap och erfarenhet från att arbeta med någon av de grafiska teknikerna.

Som deltagande konstnär medverkar du i workshops som sker på Grafikskolan i Stockholm, deras välutrustade verkstäder ger goda förutsättningar för produktion med hög teknisk standard. Vid varje workshop finns verkstadsstöd genom en lärare från Grafikskolan samt en specialinbjuden internationell konstnär. Den inbjudna gästen föreläser på Kungl. Konsthögskolan om den egna konstpraktiken samt möter deltagarna i verkstaden på Grafikskolan. Vi vill skapa förutsättningarna för inspiration och intressanta samtal kring kunskapsöverföring och grafikens roll i samtidskonstfältet.

Del två av projektet utgörs av ett pedagogiskt möte med publiken genom mobila workshops för boende och brukare inom hemtjänsten, äldreboenden och dagverksamheten i Södertälje. Deltagande konstnärer får uppgiften att två och två leda en grafikworkshop för seniorer i Södertälje vilket möjliggör nya möten över generationsgränserna samt ett nytt sätt att nå en äldre publik som har svårt att ta sig till kulturinstitutioner. Vår partner Kultur 365 hjälper till med det praktiska arbetet i Södertälje i relation till de inbjudna seniorerna.

Är du redo att utmana dig själv och dina arbetsmetoder? Vill du experimentera och byta kunskaper med kollegor ur olika generationer kring frågan hur grafik skall komma att definieras i framtiden? Skicka in din ansökan före 17 augusti, 2017.

För mer information, besök vår hemsida www.grafikenshus.se

Lämna en kommentar