Notiser

Getfotsfondens stipendiat 2022

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten. 

Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då var lokaliserad på Getfotsvägen i Gubbängen i Stockholm. Numera ligger skolan i Sätra i södra Stockholm.

Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan lät under ett antal år en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

I år inkom hela 65 ansökningar till stipendiet och juryn bestod av konstnärerna Linda Samuelsson, Henric Westlund och Tova Fransson.

Getfotsstipendiet 2022 tilldelas Enrique Guadarrama Solis 

Enrique Guadarrama Solis tilldelas Getfotsfondens stipendium för 2022. Hans intresse för kolliderande koncept, så som; orsak och verkan, analogt och digitalt, tradition och teknologi fångade oss. 

Juryn valde enhälligt Guadarrama Solis eftersom vi tycker att han i både arbete och metod breddar synen på samtidsgrafiken. Vi är imponerade av hans konsekventa undersökande av de grafiska teknikerna. Med sina storskaliga instllationer, där också performance och grafiken som handling tar stor plats, utmanar grafiken som tradition så väl som bejakar densamma. 

Vi ser fram emot att vidare följa Guadarrama Solis arbete. 

2022-11-13 Tova Fransson

Lämna en kommentar