Notiser

Grafiska Sällskapets styrelse och arbetsgrupper fr.o.m. årsmötet 2017 

Styrelse
[email protected]
Göran Boardy – ordförande
Cecilia Enberg – vice ordförande
Ulla-Carin Winter – ordinarie/sekreterare [email protected]
Susan Gillhög – ordinarie/kassör
Bo Ganarp – ordinarie
Barbro Christoffersson – suppleant
Eva-Maria Ern – suppleant

Ina Jansson – ekonomisk rådgivare,
adjungerad till styrelsen

Revisorer
Helene Blom – auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg – auktoriserad suppleant
Roland Ljungberg – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens suppleant

Granskningsnämnden 1 år
Maria Eriksson – ordinarie
Hans Esselius – ordinarie
Jöran Österman – suppleant
Galina Davydtchenko – suppleant
Eva-Maria Ern – styrelserepresentant

Gallerigruppen
[email protected]
Lott Alfreds
PO Larsson
Björn Sundström och Katarina Drugge
Cecilia Enberg – styrelserepresentant

Valberedningen
Mats Wilhelmsson, sammankallande
Lea Ahmed Jussilainen – ordinarie
Vakant – suppleant

Regionombud
Norr – Ewa Carlsson
Väst – Carina Fihn
Syd – Ewa Berg

Klubbmästare
Nina Kerola
Eva Spikbacka

Grafiknytt
[email protected]
Christina Lindeberg – redaktör och ansvarig utgivare
Kristina Schollin-Borg – grafisk design
Sekreteraren – styrelserepresentant

Hemsidan
[email protected]
Lisa Larsson
Pär Sundling
Göran Boardy – styrelserepresentant

Grafikverkstaden
Hasse Lindroth
Tfn: 073-667 28 00
Lea Ahmed Jussilainen
Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren
Tfn: 070-632 80 62

Digitalverkstan
Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Ateljé Madeleine
[email protected]
Björn och Britt Krestesen

Programgruppen
Vakant

Lämna en kommentar