Notiser

Hej, du ställer ut…Peder Josefsson

 

grafiska sällskapet

grafiska blad, monotypier

färg-linje-yta

djup,högtryck

lång process,med flera tryckningar

Den räta linjens dövhet

Den oräta linjens rikhet

Den oräta linjen kränger och far iväg

Den raka linjens tyranni

Den krokiga linjens filosofi

Lämna en kommentar