Notiser

Hej, du ställer ut…Eva Mossing Larsen

 

Hej, du ställer ut på Grafiska Sällskapet nu, berätta lite om din utställning.

Har du någon titel, berätta om den.

Jag kallar utställningen för ”Akrobater och vissna blommor”. Upphovet till temat var en lust att kombinera svartvita bilder på figurer i rörelse med bilder på vissna blommor i färg som en slags vanitastema. 

Vad för teknik, material och verktyg använder du?

För detta ändamål har jag arbetat med linoleumsnitt. Det har givit mig en frihet att kombinera bilder, gå upp i format, använda olika sorters asiatiska papper som en aktiv del av uttrycket.

Vad har du tänkt på under arbetsprocessen, och hur ser processen ut?

Ofta arbetar jag utifrån skisser i tusch och akvarell. Jag har velat uppnå en liknande målerisk karaktär också i bladen, därför har jag vid tryckningen valt att måla på linoleumplattorna med vattenbaserat färg. Det har givit möjlighet till nyansering och lätthet och och laserande färg. Varje blad blir en egen variation då det med detta förfarande är svårt att helt kontrollera tryckprocessen. 

Vilka är dina inspirationskällor? (i stort och smått)

De vissna blommorna står hemma i köksfönstret, ständigt inspirerande. Andra inspirationskällor är Louise Bourgeois, Breughel och Bosch, Kiki Smith. Stora tuschteckningar på offer efter vulkanutbrottet i Pompeji som jag gjorde till en tidigare utställning gav upphov till idéen att göra de stora figurtrycken på den här utställningen.

Säg något som var svårt eller tog mycket tid att göra eller lösa.

Det har varit ett ny teknik för mig att arbeta med så det har funnits en praktiska problem att lösa. Hur jag skulle gå till väga för att trycka de stora figurerna, hur jag skulle fästa ihop olika tryck.  Många parametrar: blött eller torrt papper, färgen tas emot olika av olika papper, tjock eller flödande färg, hur mycket transparent medium osv. Jag fick göra många tryck på de stora figurerna för att vaska fram tryck som fick volym och passade ihop.

Säg något som var lätt och lustfyllt att göra.

Jag tycker om det handgripliga och lättillgängliga med högtryck. Vare sig verkstad eller  specialutrustning behövs, endast enkla handverktyg – varsomhelst – i ateljén, hemma i köket, utomhus på sommaren. Det har varit roligt att göra variationer på olika motiv och arbeta med hur jag ville kombinera dem. Jag har sökt intuitivt efter poetiska konstellationer mellan bilder i gråtoner och färg.

 

Lämna en kommentar