Notiser

KKV Grafik i Malmö söker verkstadsledare.

KKV Grafik är en kollektiv grafisk verkstad med väl underhållen utrustning så som pressar, vakumbord, ljusbord. Föreningen har ca 150 medlemmar. Verkstaden har internationella utbyten med gästande konstnärer. Intresset för Artists ́Books är växande. Verkstaden står i ett dynamiskt skede där nya idéer om framtiden håller på att tas fram.

Att arbeta på KKV Grafik är ett självständigt arbete, ett arbete som handlar om att utveckla verkstaden i relation till den expansion som sker på fältet. Du skall vara kunnig i olika grafiska tekniker, kunna hantera och vårda utrustningen, vara intresserad av att hjälpa nya medlemmar och gästande konstnärer till rätta tekniskt och med verkstadens utrustning.

Administration är en annan del av arbetsuppgifterna. Det innebär att ha ansvar för löpande verksamhet, för ansökningar och redovisningar, utveckla kursverksamheten, uppdatera hemsidan, hålla kontakt med medlemmar och representera föreningen. Du blir länken mellan den dagliga verksamheten på verkstaden och styrelsen som sammanträder en gång i månaden.

Arbetet är baserat på en halvtidstjänst. Start 1/1 2019 med en introduktionsperiod på överenskommen tid och arvode.
Ansökan skall vara [email protected] tillhanda före 15/8 2018. Kontaktpersoner: Christel Hansson och Vera Ohlsson

Lämna en kommentar