Notiser

MALMÖ ARTIST´S BOOK BIENNAL – MABB , Victoria teatern 6-7 (8) maj 2022

Malmö Artist´s Book biennal är två dagar lång utställning med svenska och internationella konstnärer som arbetar med boken som uttrycksform. Den första MABB skedde i april 2018 och blev en stor succe, med 33 utställare från 9 olika länder och nästan tusen besökare under de två dagarna. Förutom två dagars utställning bestod programmet av seminarier, workshops och utställning av Artists Books samlingar på Malmö Konsthall. MABB var planerad att hända igen 2020 men fick på grund av pandemin ställas in och skjutas upp. 

Vi hoppas att succén från 2018 kommer att upprepas och att det kommer fler besökare då intresset för Artists Books ökar, både bland konstnärer och allmänheten.

I år blir det utställning med deltagares Artists Books på Victoria teatern igen under fredagen 6 och lördagen 7 maj, gratis entré och öppet för alla. Det blir även seminarier, projekt presentationer och workshops i samband med MABB. Dessa sker på Malmö Konsthall, Malmö Universitet och på Victoria teatern. Ett av årets teman är ”institutionernas intresse av artists´ books” och varför inte bibliotek samlar och köper in artists´ books.   

Ett Artists´book archive som initierats och startat av KKV Grafik i Malmö kommer att visas i en utställning på Malmö Universitets bibliotek under tre veckor i samband med MABB.

Hela programmet med seminarier och presentationer, samt öppet tider kommer att finnas på www.mabb2022.se

Lämna en kommentar