Notiser

Medvind för konstgrafiken!

28 oktober (2016) öppnade Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) i Göteborg en ny litografiverkstad för stentryck. Det gläder oss alla med ett hjärta i grafiken att produktionsmöjligheterna för konstnärer nu förbättrats. All heder och ära åt KKV som nu visar vägen för landets kollektivverkstäder och konstskolor!

Lämna en kommentar