Notiser

”Mitt i en mening”- ett samarbetsprojekt mellan Kristina Thun och Samot Nosslin visas nu i Glasets hus i Limmared

På 60 och 70 talet pågick många projekt där konstnärer jobbade tillsammans på samma bilder.

När jag gick på Konstfack i slutet på 70 talet/i början av 80 talet försökte vi flera gånger jobba tillsammans på samma bild i enlighet med tidens anda. Det visade sig vara mycket svårt att genomföra och det slutade oftast i osämja.

Kristina Thun o Samot Nosslins utställning som pågår nu i Limmared är just ett sådant projekt.  Båda har jobbat på alla bilder. Den ene har tagit vid innan den andra avslutat sin bild ”Mitt i en mening” – ett experiment som i det här fallet ser ut att ha lyckats mycket bra.

Det finns humor, en lekfullhet och ett undersökande av bildspråket i både form och färg. Bilderna är likt collage, hopplockade delar som blivit helheter och en fest för ögat. Det är grafik och måleri i en kombination. 

Utställningen är välarrangerad i Glaset hus salar och pågår fram till 20 juni. En utställning som är väl värd ett besök! 

www.glasetshuslimmared.se

2021-05-03 © Anne-Lie Larsson Ljung

Lämna en kommentar