Notiser

Något om Falu Konstgrafiska Verkstad och framtiden

Författare Lars Wikström

Efter att Modhir Ahmed slutade sin anställning som föreståndare för Falu Konstgrafiska Verkstad den sista december 2019 var Konstgrafiskas fortsatta existens allvarligt hotad. Det höjdes röster i Faluns kultur och fritidsnämnd för nedläggning. De regerande borgerliga kulturpolitikerna i nämnden ville lägga ned, med motiveringen att verksamheten som bedrevs på verkstaden inte i tillräcklig utsträckning var utåtriktad. Verkstadsföreningen var enligt ordföranden  bara en sammanslutning för inbördes beundran. Märkligt i en stad som berömmer sig av att vara  den svenska grafikens huvudstad.

Efter nästan två års förhandlingar med kommunen och en mycket givande namninsamling kunde verkstadsföreningen bestående av de yrkesverksamma grafiker som haft verkstaden som sin arbetsplats äntligen andas ut.

Under våren 2021 fick vi grafiker plötsligt det glädjande beskedet att verkstaden får vara kvar. Verkstadsföreningen får överta driften av FKV. Det var med stor förvåning och naturligtvis glädje som vi i föreningen mottog det erbjudandet och i maj undertecknades så avtalet med kommunen. Verkstaden med dess utrustning ägs förstås fortfarande av Falu kommun, som ansvarar för fastigheten med förbrukningsmaterial och städning m.m.

Att verkstadsföreningen övertar driften innebär en nystart för FKV. Vi kan i framtiden erbjuda utbildade grafiker en arbetsplats med möjlighet att arbeta med de traditionella grafiska teknikerna, koppargrafik, litografi, screentryck m.m.

Vi kommer att ha kurser och workshops i olika grafiska tekniker. Ett fint bibliotek med företrädesvis litteratur om grafik samt en lokal för föreläsningar m.m. finns också i huset.

Vi vill också arbeta för att på olika vis stödja en utställningsverksamhet för de som är aktiva på verkstaden. I Falun finns flera lokaler för utställningar, Dalarnas museum, Storas museum, de kommunala gallerierna, Resecentrum och Hörnan. Privata utställningsmöjligheter finns också.

Coronapandemin och det osäkra läget för verkstaden som resulterat i ett och ett halvt års tillvaro på sparlåga är nu förhoppningsvis över. Efter att avtalet är klart med Falu kommum har Verkstadsföreningen fått ett tillskott av nya, främst yngre konstnärer och vi  har i dag 34 mer eller mindre aktiva medlemmar som kan utnyttja lokaler och maskinpark.

Du kan som medlem arbeta här för en kostnad av 3000 kr/år och ingen extrakostnad utöver det.

Du kan även boka verkstaden för kortare perioder till billigare pris. Du betalar sedan endast för ditt egna arbetsmaterial, tryckfärg och -papper etc.

Vi tar även gärna emot gästkonstnärer, men har f.n. inga övernattningsmöjligheter att erbjuda då övernattning ej får ske i kommunens lokaler.

för Verkstadsföreningen FK

Lars Wikström

ordförande.

1 kommentar

Lämna en kommentar