Notiser

Om en Grafiktriennal XVI

Grafiska Sällskapets styrelse har under lång tid hyst förhoppningar om att det skulle kunna organiseras en Nordisk Grafiktriennal 2018 – 2020. Detta har nu visat sig svårt att genomföra enligt de ursprungliga planer som drogs upp av oss och våra systerorganisationer i de övriga nordiska länderna. Det hela stupar på svårigheten att erhålla medfinansiering för detta projekt. Varför det är så är ämne för en djupare analys och en annan diskussion. Faktum kvarstår. Ett flertal ansökningsförsök har gjorts till Nordiska fonder av våra isländska kollegor men utan positiv respons.

Grafiska Sällskapets styrelse menar att vi nu måste dra igång ett arbete för att genomföra »vår egen« Grafiktriennal XVI (nr 16).

Exakt hur den skall utformas är i skrivande stund inte färdigdiskuterat eller beslutat. Mycket lutar åt att vi arrangerar en »normal« Triennal, men bjuder in konstnärer / grafiker från de övriga nordiska länderna att ansöka. Vi engagerar en jury, ordnar en kommissarie och kontrakterar ett eller ett par utställningsplatser. Tänkt invigning av Triennalen kan bli under 2020. Detta är ungefär vad vi vet eller har tänkt så här långt.

Håll alltså ögonen på Hemsidan, läs Grafiknytt både på papper och för snabbare besked på grafiknytt.se. Vi kommer att publicera fullständigare information och ansökningsblankett så snart vi kan.

2018-01-30

för Grafiska Sällskapets styrelse
Göran Boardy / ordförande

Lämna en kommentar