Notiser

Referat från panelsamtal på Grafiska Sällskapet

På Grafiska sällskapet pågick under januari månad en alldeles extraordinär utställning. Grafiska mästartryckare visade upp sina fina grafiska verk av olika samtida svenska framstående konstnärer.

I samband med utställningen genomfördes två panelsamtal under två lördagar.

Lördagen den 20 januari fanns mästartryckaren Siv Johansson , Bildkonstnären Klara Kristalova, initiativtagare till samtalet och bildkonstnär Lott Alfreds på plats. 

I panelen från vänster Siv Johansson, Klara Kristalova, Lott Alfreds

Lott öppnade samtalet med att betona hur viktigt hantverkskunnandet  är inom den grafiska konsten. Siv Johansson och Klara Kristalova var eniga om att mästertryckarens stora kunskap alltid ger konstnären mycket bra råd i hur en bild ska utföras.  Klara berättade också hur härligt hon tycker att det känns i en grafikverkstad med  ruschen, intensiteten och koncentrationen. Siv berättar om att det stränga grafiska tillvägagångssättet nu är upplöst och att det är mer tillåtet med experiment inom den grafiska konsten. Olika konstnärer trivs olika bra med olika tryckare och tvärtom. Siv berättade att hon tycker det är roligast att trycka åt så kallade målare.  Klara menar att ett grafiskt tryck blir mer fysiskt än en teckning

Siv berättar vidare om en konstnär som jobbar jättesnabbt-Jesper Waldersten. Hon föreslog honom att jobba på plast. Det skulle blivit tonvis med koppar annars för honom. Plasten är dock svårare på det sättet att det tar längre tid att torka ur en plastskiva än en kopparplåt.

Christer Themptander, bildaktivist och medlem i Grafiska sällskapet,  som fanns i publiken menade att det först i samarbetet tryckare -konstnär blir en bild. Mycket föds i handen på konstnären och tryckaren ser sen något – där uppstår något dynamiskt. Themptander menar vidare att tryckarens namn alltid borde stå med på trycket. Då berättar Siv att hon faktiskt har en liten stämpel som hon trycker på bilden. 

Lott påtalar avslutningsvis oron att kunskapen att trycka håller på att gå förlorad . Utbildningssituationen är så mycket sämre idag än den varit.

_____________________________________________

Den 27 januari hölls ett panelsamtal om utbildning. 

I panelen fanns Sanne Kofoud Olsen, rektor för Kungl Konsthögskolan, Martina Ekner, rektor för Grafikskolan i Stockholm, Lott Alfreds , bildkonstnär och initiativtagare till de båda samtalen och Anne-Lie Larsson Ljung, ordförande för Grafiska Sällskapet

I panelen från vänster Anne-Lie Larsson Ljung, Lott Alfreds, Sanne Kofoud Olsen, Mariana Ekner

Sanne inleder med att berätta att hon tycker Grafiken är en sådan demokratisk och underbar estetisk konstform. Och att det är intressant att det finns så många olika trycktekniker. Mariana påtalar det fina med grafiken att alla kan få ett konstverk .  Den grafiska bilden har oftast ett lägre pris än annan konst som måleri och skulptur.

Den konstnärliga kvalitén är viktig. Hur säkrar vi den? Sanne berättar om hur Grafikhuset på Kungliga Konsthögskolan brann ner 2016. Och att det efter det inte fanns plats längre för grafik på Konsthögskolan och att allt är ekonomi. Eventuellt finns ett möjligt samarbete med Grafikens hus att spinna vidare på. Men hon påtalar också vikten av att det bör finnas funktionella verkstäder på själva skolan på Skeppsholmen.  Grafikskolan har haft samarbete med Konsthögskolan. Alla möjliga tekniker finns tillgängliga på Grafikskolan. Panelen är enig om att det är ett behov av att säkra att det finns utbildningsplatser för Grafiskt bildgörande.

Hur ser forskning Grafik- Högskola ut? Sanne berättar att det finns forskning om grafik på Kungl. Konsthögskolan.  Jenny Olsson, lektor på Kungl. Konsthögskolan har länge hållit på att forska om papper och dess historia.

Det finns också en önskan om att utbilda ”Mästertryckare” på Kungl Konsthögskolan.

Panelen berättar om sin oro att grafisk utrustning försvinner till olika kollektivverkstäder där ibland inte kunskapen finns att bruka den. Och de ställer sig frågan hur säkrar vi den kompetensen? Jenny Olsson påtalar det fina med den tekniska utvecklingen med olika digitala tekniker som vidgar de grafiska möjligheterna. Konsthögskolan kommer i snar framtid att utveckla nya mindre verkstäder för de olika grafiska tekniker .

Nina Beckmann, chef för Grafikens hus, påtalar vikten av produktionsplatser och också vikten av utställningsplatser för konstgrafik.

Lina Nordenström , ansvarig för Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg, berättar att de där håller på att bygga ut den grafiska verkstaden Godsmagasinet i nära samarbete med Galleri Astley. Hon nämner också vikten av att samarbeta och att samverka.

Ellen Cronholm, grafiker och medlem i Grafiska sällskapet, ställer frågan: Var hittar man information om Grafisk utbildning, utställningsplatser för Grafik? Kristin Söderlund, f d elev på Västerås konstskola, påtalar vikten att vi måste hjälpas åt att motverka att grafiska verkstäder läggs ner. Hon menar att man kan bjuda in grafiker för att ha workshops på fritidsverkstäder

Samtalet avslutas med en förhoppning om ett vidare samarbete mellan skolor, verkstäder och olika institutioner som handhar grafik i någon form.

Fortsättning följer hösten 2024 med panelsamtal om utbildning för grafik och konst.

2024-02-17 Anne-Lie Larsson Ljung

Lämna en kommentar