Notiser

Personlig samling av fotogravyrer ställs ut

Fram till 2005 lärde Lasse Mellberg ut hur man gör kopparfotogravyrer – och använder andra fotografiska hantverksmetoder – på bland annat Nordens Folkhögskola Biskops Arnö. Eleverna skänkte honom ett antal bilder under åren, och snart ställs ett urval av dessa gåvor ut på Grafiska Sällskapet i Stockholm.

Det var i början av 1980-talet som Lasse Mellberg upptäckte att det gick att göra koppargrafik från fotografiska förlagor. En perfekt kombination för honom, och han började successivt utforska tekniken.

Det ledde så småningom fram till att han höll kurser i ämnet, först på kollektivverkstaden i Örebro och från 1993 på Biskops Arnö. Inledningsvis som terminskurser, men de blev så småningom ettåriga under namnet ”Det fotografiska hantverket”. Förutom kopparfotogravyr fick eleverna lära sig sådant som cyanotypi, Van Dyke Brown och palladium-tekniken.

– Kopparfotogravyr är en väldigt tidskrävande process, och rent pedagogiskt var det ju bra att det gick långsamt. Men de hann sannerligen inte göra särskilt många bilder på en kurs. Speciellt inte om man – som några gjorde – gav sig på att göra fyrfärgsgravyrer, det var verkligen jättebökigt, berättar Lasse Mellberg.

Lasse Mellberg. Foto: Tomas Holmqvist

Givetvis tyckte han själv att resultatet var värt den tid och möda som krävdes.

– Den kan ge ett fantastiskt resultat, som inte låter sig reproduceras. Därför är det roligt att få möjlighet att visa upp ett stort urval original nu.

Foto: Annah Wirgen 1993

Den aktuella utställningen heter ”Till Lasse” och består av ett 60-tal verk som elever har gett till honom i samband med att de gått någon av hans kurser. Det finns en hel del fler, så han har tagit hjälp av Tomas Holmqvist för att göra ett lämpligt urval.

– Nu har det kommit nya metoder för att framställa gravyrer från fotografi – med polymerplåtar och datorutskrivna negativ – så det har blivit en betydligt mer tillgänglig process, även om den fortfarande är tidskrävande jämfört med annat. Det har bidragit till att vi har fått en bredd på den fotobaserade konsten, och det är kul att se.

Foto: Tomas Holmqvist 1994

OM KOPPARFOTOGRAVYR

Lasse Mellberg beskriver tekniken som de använde på Biskops Arnö:

Ett positiv i samma storlek som den önskade gravyren framställs på film, halvtonsfilm eller plastpapper. Detta kopieras med UV-ljus på ett papper med en emulsion av gelatin som gjorts ljuskänsligt med en kaliumdikromatlösning.

Det exponerade gelatinpappret överförs till en kopparplåt och framkallas därefter i varmt vatten. Gelatinet bildar en oerhört tunn relief av positivet. De mörka partierna är  tunnast och de ljusa partierna tjockare.

Den färdiga plåten etsas i järnkloridbad med olika mängd vatten. De första baden innehåller väldigt lite vatten som löser de tunna partierna av gelatinet och etsar, sedan flyttas plåten till nästa bad som innehåller mer vatten och så löses nästa skikt av gelatin. Denna process är helt individuell för varje plåt och det är många faktorer som kan påverka resultatet.

Efter etsningen trycks bilden i en konventionell koppartryckspress på koppartryckspapper.

FAKTA OM UTSTÄLLNINGEN ’TILL LASSE’

En utställning med kopparfotogravyrer från kurserna i det fotografiska hantverket 1989-2005. Bilderna är ett urval av de verk som elever på kurserna har gett till läraren Lasse Mellberg

Grafiska Sällskapets galleri, Hornsgatan 6, Stockholm

Vernissage 24 juni 2019 kl 18-21. Öppet 25-29 juni kl 12-18. Finissage 29 juni kl 18.00.

Verk av Ingrid Nilsson, Bengt Persson, Markus Kummu, Henrik Enqvist, Emelie Ganoua-Cohen, Anna Malmberg, Paul Kokamägi, Jörgen Appelgren, Josefin Skön, Annete Ingelsson, Bölle Yan Skotting, Lars Göran Malmqvist, Johan Vikner, Fredrik Johansson, Madeliene Franzen, Annelie Högström, Mauri Knuuti, Nina Alderete, Jonas Wettre, Malin Fezehai, Maria Ahlberg, Anja Liljefors, Arturo Reyes, Charlotte Pemer, Ulrika Malm, Annah Wirgén, Sabrina Cuccu, Andreas Larsson, Maria Backström, Marianne Norman, Hanna Eriksson, Elisabet Råden, Karolina Ahlfort, Joakim Gerden, Carl Anders Skoglund, Anders Pleijel, Lena Lind, Chicako Harada, Håge Wiktorsson, Emma Gunnarsson, Mats Wilhelmsson, Tomas Holmqvist, Frank Watson, Mia Persson, Per Torgen, Jonas Almkvist, Jan Pettersson, Lasse Mellberg med flera.

Lämna en kommentar