Notiser

Proces og performance med et grafisk udgangspunkt

Open Call til Proces og performance med et grafisk udgangspunkt

Tidsplan
30.-31. oktober 2018           Seminar i Danske Grafikeres Hus
1.-3. november 2018            Workshop på KKV
1.-10. december 2018          Udstilling i Danske Grafikeres Hus
primo jan 2019                     Udstilling hos Grafiska Sällskapet i Moriska Rummet

Om projektet
Medlemmer af Foreningen Danske Grafikere og medlemmer af Grafiska Sällskapet kan indtil 17. juni 2018 ansøge om deltagelse i dette interskandinaviske projekt, der består af et seminar i Danske Grafikeres Hus i København, en workshop på Konstnärernas Kollektiva Verkstäd för grafik i Malmö og en udstilling, der vises først i Danske Grafikeres Hus, København og siden i Grafiska Sällskapet, Stockholm.

Med titlen Proces og performance med et grafisk udgangspunkt lægger projektet op til en afsøgning af grafikkens former og udtryk med afsæt i en performancerække, hvor kunstneren er tilstede og agerer i rummet – det kan være gennem en formidling af udstillede grafiske arbejder eller det kan have have andre mere radikale udtryk. Hver deltager forbereder en præsentation af sig selv i form af en udstilling / performance, som varer i alt 20 minutter. Disse 12 små udstillinger vil skifte mellem to rum i Danske Grafikeres Hus og alle deltagere ser alle udstillinger. Her vil sproget på flere niveauer spille en rolle – både som kropssprog og som talt sprog.

Seminarets øvrige øvelser vil/kan blive udgangspunktet for det grafiske arbejde, der fremkommer på den efterfølgende workshop i Malmö. Det er hensigten, at det fælles arbejde skal opstå i en gensidig praksis, hvor resultatet er de krystalliseringer, som opstår undervejs. Resultaterne fra workshoppen vil blive vist på de to udstillinger. Projektets fokus vil være lige så meget på processen som på resultatet. Det handler om at kommunikere og agere sammen. Der er således ikke tale om decideret ejerskab af værker men om fælles anliggender.

Der vælges 6 deltagere fra hver fagorganisation. Udvalget foretages af Anne Louise Blicher Winther og Åse Eg Jørgensen, som også er initiativtagere projektet og står for afviklingen af det.

Betingelser for ansøgning og deltagelse

Ansøgning: Ansøgningsfristen er 17.6. 2018. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for at ville deltage (max en halv A4-side) samt 5 værkbilleder. Ansøgningen afleveres digitalt til [email protected], de udvalgte ansøgere kan forvente svar primo juni. Ansøgere skal være medlem af enten Foreningen Danske Grafikere eller Grafiska Sällskapet.

Økonomi: Der vil være en deltagerbetaling på 750 DKK, som dækker materialer. Vi søger fondsmidler og håber at kunne dække eller yde tilskud til rejse, ophold og forplejning.

Forpligtelse: Man skal kunne deltage alle dage i seminar og workshop og være åben for eventuelt at hjælpe med installering af udstillingen i Danske Grafikeres Hus.

Seminar: Hver deltager forbereder en præsentation af sig selv i form af en udstilling / performance, som varer i alt 20 minutter.

Sprog: Projektets sprog er de nordiske sprog; “skandinaviske dialekter”, dvs. der vil som hovedregel ikke blive talt engelsk.

Lämna en kommentar