Notiser

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra stipendiekapitalet.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr. Till ansökan, som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller usb-minne.Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.

Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda senast 30 september 2015 och sänds till:

Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen Göran Persson
691 83 KARLSKOGA

Lämna en kommentar