Notiser

STIFTELSEN GETFOTSFONDENS GRAFIKSTIPENDIUM 2016

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium till konstnär som använder grafiska metoder i syfte att stödja den grafiska konsten. Den sökande skall vara i början av sin karriär eller i slutet av sin utbildning och vara verksam i Sverige.

Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då var lokaliserad på Getfotsvägen i södra Stockholm. Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

För 2016 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2017 delas ut nästkommande år.

Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse för utbildning och konstnärlig verksamhet. Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder, original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga storlek.
Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.

Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.

Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 11 september 2016.

Det ska sändas till:
Getfotsfonden
c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

OBS!
Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen.

www.getfotsfonden.se

Frågor om stipendiet mejla [email protected]

 

Lämna en kommentar