Notiser

Ansök till triennalen!

Ansökningsomgången till Grafiktriennal XVI – Nordic Contemporary Print Triennial 2020 öppnar!

Grafiska Sällskapet genomför den 16:e upplagan av  Grafiktriennal  i samarbete med Galleri Sander, Trelleborgs Museum och Kulturens hus i Luleå 

Alltsedan den första grafiktriennalen öppnade på Nationalmuseum 1965 har utställningarna varit viktiga manifest som spårat aktuella tendenser i produktion och presentation av den grafiska konsten. De har visualiserat och sammanfattat den innovation och tradition som vid varje epok har utmärkt den moderna svenska konstgrafiken. Huvudman för samtliga triennaler har varit Grafiska Sällskapet. Grafiktriennal XVI öppnar upp för ett deltagande från alla de Nordiska länderna; Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland och välkomnar alla trycktekniker förutsatt att den konstgrafiska arbetsprocessen ingår som en väsentlig och tydlig del av arbetet.

Grafiktriennal XVI strävar efter att utforska och presentera ett utsnitt ur den samtida nordiska grafiken. Den vill spegla djupgående strömningar i  bildurvalet och visa på den klangbotten där den samtida grafiken som konstform pågår och i allra högsta grad är levande.

Utställningen beger sig ut på en landsomfattande turné i Sverige under 2020. Från öppningen på Galleri Sander i Norrköping, tar den sig till Trelleborgs Museum i söder och vidare upp till Luleå och Kulturens Hus i norr. Förberedelser pågår i nuläget för att utställningen ska visas i andra nordiska länder efter 2020.

Till ansökningsomgången som äger rum 13 mars – 17 april 2019 ansöker man med pappersfoton av ett maximalt antal om 5 verk ej äldre än från 2015.

Se ansökningsblanketten för anvisningar och detaljerad information. Blanketten kan laddas ner från www.grafiskasallskapet.se Vid ytterligare frågor kontakta oss på [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Grafiska Sällskapet bildades 1910 och är en förening av konstnärer från hela Sverige som arbetar med grafiskt tryck av olika slag.  Vi  förmedlar  i nuläget grafik  av omkring  430 aktiva konstnärer och våra omkring 220 stödmedlemmar bidrar genom sitt medlemskap till att stödja  grafiken som konstform.

Kom in till oss på vårt Galleri på Hornsgatan 6 i Stockholm och se den aktuella utställningen, eller botanisera bland de bilder som våra medlemmar har på galleriet.  Besök vår hemsida www.grafiskasallskapet.se för att läsa mer om vår verksamhet.

På frågor relaterat till detta pressmeddelande svarar Grafiska sällskapets utställningskommissarie Eva Spikbacka +46 79 349 01 35 [email protected] eller projektledare Göran Boardy [email protected] +46 70 656 14 89

_________________________________________________________________

The application call for Grafiktriennal XVI – Nordic Contemporary Print Triennial 2020 opens!

Grafiska Sällskapet arranges the 16th edition of Grafiktriennal in collaboration with Galleri Sander, Trelleborgs Museum and Kulturens hus in Luleå.

Since the first triennial opened in Nationalmuseum in 1965, the exhibitions have been important manifestations that trace current trends in production and presentation in the art of printmaking. They have visualized a synopsis of the innovation and tradition that at each epoch define modern Swedish printmaking. The main organizer of all the triennials has been Grafiska Sällskapet. Grafiktriennal XVI opens up for participation from all the Nordic countries; Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland and the autonomous territories of the Faroe Islands, Greenland and Åland and welcome all printing techniques provided that the working process of printmaking is essential and clearly evident in the art works.

Grafiktriennal XVI strives to explore and present a vital section of contemporary Nordic printmaking. It wants to reflect upon the most profound movements in the image selection and point to the fact that contemporary printmaking as an art form is ongoing and pre-eminently vibrant.

The exhibition goes on a nationwide tour in Sweden during 2020. From the opening at Galleri Sander in Norrköping, it makes its way to Trelleborgs Museum in the south and further up to Luleå and Kulturens Hus in the north. Preparations are currently under process for the exhibition to be displayed in other Nordic countries after 2020.

The application period will take place from 13 March – 17 April 2019. Application must consist of paper photos of a maximum number of 5 art works not older than from 2015.

Please notice the application form for detailed information and instructions. The application form can be downloaded from www.grafiskasallskapet.se  For further questions please contact us at [email protected]

Welcome with your application.

Grafiska Sällskapet was founded in 1910 and is an association of artists from all over Sweden who work with printmaking in various forms. We currently provide art prints of about 430 active artists and our 220 support members contribute through their membership to supporting the printmaking as an art form.

Visit us at our Gallery at Hornsgatan 6 in Stockholm and see the current exhibition, or botanize among the prints that our members have at the gallery. Visit our website www.grafiskasallskapet.se to read more about our business.

For questions related to this press release answers Eva Spikbacka, Exhibition curator for Grafiska Sällskapet/ Swedish Printmaker’s Society +46 79 349 01 35 [email protected] or project leader Göran Boardy [email protected] +46 70 656 14 89

 

Lämna en kommentar