Notiser

Ansökan om medlemskap i Grafiska Sällskapet

Är du konstnär och gör grafik?

Vill du bli medlem?

Ansök om medlemskap!

Måndag 20 augusti 2018 sker inval till Grafiska Sällskapet 

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden. Skriftlig ansökan enligt fastställt formulär inlämnas tillsammans med arbetsprover på styrelsen efter förslag av granskningsnämnden. Skriftlig ansökan enligt fastställt formulär inlämnas tillsammans med arbetsprover på det sätt och vid den tidpunkt styrelsen tillkännager.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med konstgrafiska metoder i grafiska blad. Grafiken som konstart får bland Sällskapets medlemmar testa och tänja gränserna (om det ens finns några). Lika många som konstnärsmedlemmarna är, 430 st., är de olika uttryckssätten. Grafiska Sällskapet driver ett galleri på Hornsgatan i Stockholm där visas utställningar av medlemmar och där medlemmar ständigt lämnar in grafiska blad till kommissionsförsäljning.

I länken nedan hittar du all nödvändig information om inlämningstider och ansökningsblankett. Hemsida: www.grafiskasallskapet.se för information om Sällskapet, där hittar du också information om ansökan. Klicka på ”OM GRAFISKA SÄLLSKAPET”/ ”Hur blir man medlem?”

Välkommen med din ansökan!

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM

Upplysningar
lämnas av personalen på Grafiska Sällskapets galleri samt av sekreteraren.

Galleriets ordinarie öppettider:
Tisdag – fredag 12-18, lördag – söndag 12-16. Tel: 08-643 88 04

E-post: [email protected]

E-post: [email protected] 

Apply for membership in the Swedish Printmakers´ Association (Grafiska Sällskapet) 2018. Members are chosen from among professional artists or art students, living and working in Sweden, who are prominently using printmaking as an artistic means of expression. The annual fee for student members is reduced to 50% of the ordinary fee whilst they are still studying but not if they are students on further education courses. Membership is granted by the board of governors on the recommendations of the Association´s jury. See paragraph 10 of the membership rules.

Lämna en kommentar