Notiser

OEI #79

REDIGERA/PUBLICERA/DISTRIBUERA!

17.2 – 1.4 2018

MODERNA MUSEET STOCKHOLM

Det 79:e numret av tidskriften OEI är ett specialnummer som publiceras i form av en rumslig presentation på Moderna Museet under perioden 17/2–1/4. Det handlar om att redigera/publicera/distribuera! – om ett experimentellt montage av skilda redaktionella praktiker i ett utvidgat fält mellan konst, poesi, film, dokument, teori och historiografi.Att ge ut en tidskrift är inte bara att producera en fysisk artefakt, utan i allt större utsträckning också att gripa in i och verka för en hel publiceringsekologi, där möjligheter till vidgade läsningar hela tiden måste skapas i nya konstellationer och sammanhang. OEI #79 lyfter fram den materiella och tekniska produktionen av tidskriften, skanning och tryck, redigeringsprocesser och distributionsformer, men också tidskriften som en estetisk och lustfyllt undersökande praktik, liksom det sociala liv som skapas genom redaktionella sammansättningar och möten mellan människor och grupper från olika discipliner eller områden.

OEI #79 omfattar ett hundratal medverkande från skilda generationer och geografiska horisonter i ett multimedialt och multitemporalt montage fördelat i kluster och sekvenser över väggar, bord, hyllor och golv. Det handlar om redigering i tre och – ibland – fyra dimensioner. Den redaktionella utsagan cirkulerar mellan tidskrifter och böcker, ljudverk och videoverk, projektioner och monterdisplayer, och syftar till att resa frågor om visualisering, läsning, uppmärksamhet och kritikalitet, distribution och publicistisk infrastruktur. Detta sker inte minst genom en tematisering av skiftande hastigheter för läsning och betraktande, genom ett montage mellan det läsbara och det visuella, mellan text och bild.

Ett antal viktiga gravitationspunkter i OEI #79 utgörs av uppfinningsrika och fortsatt generativa, men alltför obeaktade publiceringsprojekt som Art Distribution, Wedgepress & Cheese, After Hand och Kulturmagasinet Vargen. Konstnären Lars Fredriksons arbeten utifrån böcker av poeten Claude Royet-Journoud framhäver läsningens på samma gång våldsamma och bräckliga karaktär, medan det hos typografen Gerold Propper tvärtom handlar om en utopiskt universell läsbarhet genom experiment med ”typogram” och formgivning av böcker. En publikation som på ett exemplariskt sätt rymmer olika visningsformat är Berndt Pettersons I Påsen (Cavefors 1965). Den är på samma gång en artist’s book, ett häfte med visuell poesi, en utställning och en konkret distributionsform: påsen!

Men vid sidan av sådana ’historiska’ exempel, omfattar OEI #79 också en lång rad samtida konstnärliga och poetiska redigerings- och publiceringspraktiker – från Åse Eg Jørgensens arbeten kring papper och format till Tan Lins ambienta undersökningar av bokens och publiceringens förhandlingar i digitala miljöer och system; från Stina Perssons fotokopierade natthimmel och Marco Giovenales ”asemiska” skrift (en skrift där den semantiska betydelsen träder tillbaka för den visuella dimensionen) till Ana Luiza Dias Batistas digitala papper och franck leibovicis karta över Claude Royet-Journouds tidskrifter.

Fredagskvällar med samtal om publicering
Som en del av OEI #79 arrangeras en programserie med publiceringsrelaterade samtal, presentationer och föreläsningar under fem fredagskvällar mellan 23 februari och 23 mars 2018. Inbjudna är konstnärer, poeter, publiceringsgemenskaper och filosofer från Sverige, Danmark, Frankrike och Portugal.

Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg

Lämna en kommentar