Notiser

Ellisif Hals gör collage av torrnålstryck

Ellisif Hals är en ung konstnär född i Norge 1981 och bosatt i Malmö som hittat sitt alldeles speciella sätt att lyfta fram sina grafiska blad. Hon bygger och hennes motiv har ofta en arkitektonisk ton.

Utifrån ett stort antal torrnålstryck, ibland tio till tjugo stycken, från samma plåt, i ett brett spektra av nyanser, arbetar hon fram sin bild. Med vass skalpell skär hon sig in i blad efter blad, en filmisk ge- nomskinlighet uppstår samtidigt som det grafiska bladet erhåller en tredimensionell karaktär. En slags värld i dröm från det förflutna till framtiden där fragment flyter förbi i ständig rörelse, Knossostemplet på Kreta, inslag från en vistelse i Spanien eller celler i stark förstoring. Bladen limmas samman till en helhet vilket även det in- nebär koncentration och noggrannhet.

För den grafikintresserade måste nyckelordet vara utveckling.

Möjligheterna verkar gränslösa. Bladen får en kraft och ett ljus som genomströmmar allt.

Ellisif Hals har också i samarbete med Susanne Skeide arbetat fram verk som svävar fritt i rummet. Grafiska blad sammansatta till skulpturala former, torrnålstryck klippta och omformade.

2014 fick Ellisif Hals Maria Bonnier Dahlins stif- telses stipendium.

 

 

Lämna en kommentar