Reportage

Kuba – ett land i förvandling

MARCEL MOLINA MARTINEZ - xylografi

Under två veckor i februari möttes Taller Experimental de Grafica i Havanna och Vardagsbilder i Mölndal. Mer exakt: Nina Bondeson och Jim Berggren kom till Havanna med utställning, föreläsningar och workshop. Deras besök var värdefullt i en verkstad som kämpar med en konflikt mellan konst och billiga tryck för turister.

Ellen Cronholm - Vattentrappa, Kollografi

Ellen Cronholm – Vattentrappa, Kollografi

Det började med den kubanske konstnären Ángel Ramirez Sverigebesöksommaren2007. Han ställde ut och arbetade på Ålgården i Borås. Samtidigt hade Nina Bondeson en utställning på Hamn- magasinet i Varberg. Ángel Ramirez såg den och blev betagen. De möttes och fick god kontakt direkt.

I efterhand har båda upptäckt att de har en parallell historia som konstnärer. De är i samma ålder och har samtidigt, på var sin kontinent, arbetat med samma tema genom åren. De är båda grafiker från början som arbetar med alla möjliga material i ett konstnärligt berättande.

När Ángel Ramirez arbetade under en månads Artist in Residence på Hamnmagasinet i Varberg hösten 2013 möttes de igen. Han bjöd in Nina till sitt mångåriga projekt Dando y dando där han gör graf- iska verk tillsammans med kolleger.

Så föll Sovjet och Berlinmuren och därmed Kubas ekonomi. Över- levnaden för dagen kom i första rummet under många år. Taller Ex- perimental de Grafica har levt med brist på det mesta under lång tid. Samtidigt har namnkunniga konst- närer med ekonomiska resurser skapat egna verkstäder. En av dem, Kcho, satsar även på sociala projekt och bygger upp nya grafikverkstäder runt om på Kuba.

ALIOSKY, LA DELGADA LINIA ROJA, xylografi, 80 x 58,5 cm, 2010

Grafiken står fortfarande högt i kurs i landet. Den åttonde grafiktriennal- en, Encuentro Nacional de Grabado, genomfördes 2013. En nationell ut- ställning för unga grafiker, La Joven Estampa, arrangeras vartannat eller vart tredje år. På konsthögskolan, ISA, har grafikavdelningen fått ökade resurser de senaste åren.

Mycket har hänt sedan jag senast arbetade i verkstaden 2012. Sedan regimen gav människor möjlighet att starta eget har mängder av kaféer och restauranger öppnats. Nu ligger Taller Experimental de Grafica mitt i turistcentret omgärdad av restau- ranger med inkastare. Fler turister än tidigare tittar in i verkstaden.

Denna förändring har skapat ett dilemma som Octavio Irving, chef för Taller Experimental de Grafica sedan ett och ett halvt år tillbaka, nu försöker vända. Vad händer med den grafiska konsten om konstnärer allt mer gör billiga tryck till turister för att tjäna hårdvaluta?

Octavio Irving vill stärka verkst- adens roll för den grafiska konsten. I det arbetet var inbjudan till Nina Bondeson och Jim Berggren en vik- tig del. Med sin utställning invigde de ett nytt gallerirum för samtida grafisk konst i verkstaden.

Mycket intressant grafik görs i Taller Experimental de Grafica av välutbildade och kunniga grafiker. Flera av dem fick pris eller heder- somnämnande i den senaste grafik- triennalen i Havanna. Stenlito och träsnitt är de vanligaste teknikerna helt enkelt för att det finns gott om sten och att trä oftast går att få tag

i, men många experimenterar med alla möjliga material. Verkstaden har också kontakt med många konst- närer och universitet i andra länder, bland annat artists book-samarbete med ett amerikanskt universitet.

Jim Berggren var imponerad över energin och arbetsglädjen i verkstaden och hoppas att Taller Experimental de Grafica kan bli en del i ENDEGRA-nätverket. Till- sammans med deltagarna inleddes experiment med ”barfota-lito” att exponera offsetplåtar i solen och framkalla med kaustiksoda. Det fungerade utmärkt.

Samarbetet är upprättat och Nina Bondeson och Jim Berggren återvände hem fulla av intryck och upplevelser från Taller Experimental de Grafica, konsthögskolan, konsts- kolan San Alejandro, Ángels, Cho- cos och Kchos ateljéer och verkstäder och inte minst: själva Havanna.

Lämna en kommentar