Notiser

Explosiva grafiska textilier på Köttinspektionen i Uppsala

I Köttinspektionens stora entrérum möts man nu av gigantiska textila träsnitt.  Bildmästaren är Fredrik Lindqvist. 

Bilderna är intressant och luftigt arrangerade genom hängningen från taket.  Utställningshallen innehåller tre utställningsrum.  I de två inre rummen finns mindre textila träsnitt monterade på ram. 

Lindqvist bilder drabbar en. Hans bilder tänjer på gränser och hjälper till att utvidga grafikbegreppet med den gamla tekniken träsnitt i kombination med tryck på textila bitar som han sytt ihop för hand.

Han rör dig i en berättande tradition och i en anda likt filmen och serieteckningar med sina historier.

Bilderna är rytmiska, fyllda av rörelse och aktion.  De är som ögonblicksskildringar.  Men de är också fysiska i uttrycket genom den speciella materialhanteringen.

Tankarna går till den tyska expressionismen med tidiga rörelser som gruppen Die Brücke. Men även japanska träsnittsmästare som Hokusai och Hiroshige känns närvarande.

Missa inte denna intressanta grafiska utställning som pågår till och med 23 oktober!

För vidare info se www.kottinspektionen.org

2022-10-13 Anne-Lie Larsson Ljung

Lämna en kommentar