Notiser

Fridellnålen till Rune Bondjers

Vid årsmötet på Moderna Museet den 25 april 2015 utdelade Föreningen för Grafisk Konst utmärkelsen Fridellnålen till arkivarie och museiman Rune Bondjers med följande motivering:

Falugrafikerna, och då speciellt Axel Fridell, hör till den Svenska grafikhistoriens portalfigurer. För att kunskapen om vår konsthistoria ska förmedlas vidare från en generation till en annan behövs en grafikens trädgårdsmästare som vårdar minnet och som bygger på med kunskap och inspiration. 

RUNE BONDJERS är en sådan ”trädgårdsmästare”. Rune har både skrivit och gjort utställningar om och med Falugrafikerna. Han har också genom åren, varit en flitig inköpare av Axel Fridells verk från Auktionshusen och från privata samlare. Detta har i sin tur lett till att Dalarnas Museum nu har den främsta samlingen av Axel Fridells grafik med kompletteringar av provtryck, teckningar, fotografier och målningar. Rune har med stor känslighet letat fram viktiga hörnstenar i Axel Fridells konstnärskap och pusslat ihop dem till en logisk helhet. Utan Rune Bondjers hjälp så hade världen vetat så mycket mindre om Axel Fridell och hans kamrater från Falun. 

För att hedra RUNE BONDJERS för hans arbete och intresse för svensk grafik, vill Föreningen för Grafisk konst tilldela honom – Fridellnålen.

Rachelle Puryear, ordförande FfGK

Lämna en kommentar