Notiser

Getfotsstipendiet 2021

2021 år Getfotsstipendium tilldelades Elina Birkehag

MOTIVERING

2021 års Getfotsstipendium vill vi tilldela Elina Birkehag för hennes unika bildspråk 

där ytor av ordning ibland varvas med kaos. 

Ett flöde av vardagsreflektioner i form av poetiska textfragment och samlade 

anteckningar vilka bygger en tät visuell teckenväv där teknik och material samspelar 

på ett djärvt och personligt sätt. 

Det är ytor med inskriptioner som vi kan identifiera oss med 

så vi sammanfattar med Elinas egna ord ”Never stop starting”

Elina Birkehags konstnärliga arbete utforskar inskriptionen i förhållande till dess yta, tid och sammanhang. Genom att undersöka text i relation till kropp söker hon efter olika sätt att bearbeta lager av information som vi dagligen exponeras för. Elina arbetar med vardagliga material och situationer, där hon eftersträvar att aktivera kollektiva och kroppsliga minnen. Arbetsprocesserna bär ofta på performativa handlingar, där den skrivande kroppen får en väsentlig roll, grafik och teckning i dialog där teckningen eller texten svarar på den tryckta förlagan. Under det senaste året har hon intresserat sig extra mycket för själva ytan för inskription – papperet, väggen, trädet. De färdiga verken presenteras i rumsliga installationer, genom performance eller publikationer och rör sig mellan text, teckning, och alternativa historiografier.

Just nu arbetar Elina med ett längre undersökande konstnärligt projekt med fokus på hundratals trädristningar som finns i gammal skog och på myrmark i Dalarna, gjorda av vallkullor under 1600-tal till tidigt 1900-tal. För att vallkullorna skulle kunna hugga in sina texter på trädstammarna krävdes det först att de karvade bort en mängd bark, för att på så sätt få en jämn yta att karva i, ytan brukar kallas bläcka. “Denna handling – att skapa sin egen yta, sin egen sida och sitt eget rum för att lämna ett spår är för mig och mitt konstnärsskap centralt och avgörande”, säger Elina. Det är också här hennes intresse för grafiken och dess tekniker finns, då det inom grafiken alltid ingår en serie moment som förbereder för att lämna ett spår. Dessutom var vallkullornas ristande en kollektiv process, vilket ofta grafiken också är. Arbetet om valkullornas trädristningarna kommer att presenteras i en bok som kommer tryckas under år 2022. 

Lämna en kommentar