Notiser

Grafiska Sällskapet på Folk och Kultur!

Mycket lyckat och givande deltagande för Grafiska Sällskapet på Folk och Kultur!

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.
Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. 2018 är valår, syftet är att sätta kulturpolitiken på agendan.

Grafiska Sällskapets mål och våra syften
Syftet var att skapa nya kontakter genom att informera om Grafiska Sällskapet, stärka vårt varumärke genom att berätta om vår verksamhet och att visa på grafikens möjligheter och mångfald samt att få fler Förmånsmedlemmar till vår Grafikportfölj! Grafiska Sällskapet deltog på Utställartorget med en monter på 2 x 1 kvadratmeter.
Vi såg värdet av att möta Länsförbund inom museér, bibliotek, bygdegårdar, folkhögskolor, bildning, slöjd, kulturarv, konstföreningar, scenkonst, dans, musik, cirkus samt kommuner,  regioner, KRO och Kulturrådet m fl.
I vår monter fanns vi, Barbro Christoffersson och min kulturintresserade man Lennart Nilsson, det var genom honom vi fick informationen om Folk och Kultur.
Utställartorget var konventets hjärta. Utställartorget var öppet under alla fyra dagar och hade fri entré.

Folk och Kultur invigdes av  kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

På flera scener runtom i Munktellstaden visades teater, dans och cirkusföreställningar, konserter, samt andra spännande happenings. Många seminarier hölls under de fyra dagarna. Besök på Folk och Kulturs salong gjordes av Marika Lagercrantz, en duell mellan Stina Oscarsson och Lars Anders Johansson, föreläsning av Fredrik Ullén, pianist och professor, en workshop Daniel Diaz/IKAROZ m fl.

Vi var ensamma om att visa bildkonst!
Intresset för de grafiska bladen var stort och hantverket som det innebär att göra grafik visade sig vara mycket uppskattat.Vi gjorde många förevisningar och berättade om grafiska tekniker.

Grafiska Sällskapets deltagande blev ett genombrott i att stärka varumärket!
Vi märkte att Grafiska Sällskapet är okänt för många idag. Här mötte vi många och kunde berätta om vår verksamhet. Vi mötte dock några konstföreningar och privatpersoner som kände till  oss och hade Grafikportföljen!

Närmare 300 foldrar om Grafikportfölj 2018 och folder om Grafiska Sällskapet
lämnades ut, montern var aldrig obemannad.
Endast till monterbesökare som visade intresse lämnades informationsmaterialet ut!
Besökarna var till största delen anställda tjänstemän och politiker inom kulturområdet från kommunerna, landstingen, förbunden, museerna, institutionerna samt i någon mån allmänheten.

Halva kostnaden för vår monter är redan betald!
Vi fick med oss beställningar på Grafikportföljen och blir förvånade om det inte kommer in fler!

Många viktiga möten för oss och konventet.
Alla olika möten, inte minst med flera av utställarna, är viktiga för framtiden. Samtal fördes med Tillväxtverket som driver kultur som en tillväxtfaktor. Det är bara de som samarbetar som kommer att överleva, enligt dem! Kulturanalys, politiskt oberoende, visade intresse för vår verksamhet. Vi hade goda samtal med KRO. Vid tre tillfällen besökte vi Kulturrådet för att informera om Grafiska Sällskapet, vi fick träffa Generaldirektören som inte tidigare kände till oss, ett kort möte med en bild-och formhandläggare samt till sist enhetschefen för bild-och formhandläggarna som inbjöd till möte framledes.
Politiker på plats vid Folk och Kultur var Alice Bah Kuhnke, Isabella Löwin, Ulf Kristiansson, Annie Lööf och Stefan Lövén på länk. Regeringens Kulturutskott hade förlagt sitt möte till konventet.

Sveriges Bygdegårdar kommer eventuellet att göra reportage.
På eget initiativ ville tidningen Bygdegården ha information om Gs.
De erbjöd sig också då att visa Grafikportfölj 2018 i tidningen. Det finns 1400 bygdegårdar!

Stort mediegenomslag
SVT gjorde inslag i Kulturnyheterna, riksradion sände, 12 000 delningar på Fb, lokalpressen hade helsida varje dag. Vi var 44 utställare, 160 arrangörer, det hölls 230 seminarier och det var 1500 besökare.

Nästa år och de kommande åren
6-9 februari 2019 är man i Eskilstuna igen och där kommer man att vara i sammanlagt fem år. I juli deltar Folk och Kultur i Almedalen.

Utvärderingen
Alla nya kontakter och inbokade möten samt inte minst den ökade kännedomen om Grafiska Sällskapet är den största vinsten. Vi kommer dock att framföra att det var omöjligt för konstnärer/kulturarbetare att gå på alldeles för dyra seminarier! Där vill vi ha subventionering!

Eskilstuna 11 februari 2018
Barbro Christoffersson Nilsson och Lennart Nilsson

Lämna en kommentar