Notiser

Grafiska Sällskapets styrelse och arbetsgrupper

Fr.o.m. årsmötet 2016

Styrelse
[email protected]
Göran Boardy – ordförande
Cecilia Enberg – vice ordförande
Ulla-Carin Winter – ordinarie/sekreterare [email protected]
Barbro Christoffersson – ordinarie/kassör
Nic Langedoen – ordinarie
Susan Gillhög – suppleant
Bo Ganarp– suppleant
Ina Jansson – ekonomisk rådgivare, adjungerad till styrelsen

Revisorer
Helene Blom – auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg – auktoriserad suppleant
Roland Ljungberg – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens suppleant

Granskningsnämnden 1år
Lotta Sjöborg – ordinarie
Magnus Dahl – ordinarie
Annette Ronàld – suppleant
Peter Ern – suppleant
Göran Boardy – styrelserepresentant

Gallerigruppen
[email protected]
Jöran Österman
Eva Maria Ern
Björn Sundström och Katarina Drugge
Cecilia Enberg – styrelserepresentant

Valberedningen
Amalia Årfelt – sammankallande
Vakant – ordinarie
Vakant – suppleant

Regionombud
Norr – Kristina Wrang
Väst – Carina Fihn
Syd – Ewa Berg

Klubbmästare
Nina Kerola
Eva Spikbacka

Grafiknytt
[email protected]
Christina Lindeberg – redaktör och ansvarig utgivare
Kristina Schollin-Borg – grafisk design
Sekreteraren – styrelserepresentant

Hemsidan
[email protected]
Lisa Larsson
Pär Sundling
Göran Boardy – styrelserepresentant

Grafikverkstaden
Hasse Lindroth Tfn: 073-667 28 00
Lea Ahmed Jussilainen Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren Tfn: 070-632 80 62

Digitalverkstan
Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Ateljé Madeleine
[email protected]
Björn och Britt Krestesen

Programgruppen
Vakant

 

Lämna en kommentar