Notiser

Hej Ni ställer ut…Konsthögskolan i Oslo

Elever och lärare från Grafikprogrammet på Konsthögskolan i Oslo ställer ut på Grafiska Sällskapet nu.

Beatrice Guttormsen

Det är en rik utställning med 31 konstnärer. En katalog finns där alla presenteras. Här är Jan Pettersons tal på vernissagen.

Välkomna till utställningen PrintMatters, eller Print Matters som är en titel som kan ha en dual innebörd i förhållande till var man sätter betoningen, som visar arbeten av både lärare och studenter på Grafik & Teckning.

Som professor och ansvarig för utbildningen på Grafik & Teckning på Konsthögskolan i Oslo, och som konstnär som arbetar med grafik, är jag upptagen av att utveckla en teori beträffande grafiken från insidan och stärka dess profil inom samtids konsten.

Hösten 2015 organiserade Grafik & Teckning seminariet “ Printmaking in the  Expanded Field. Grafik I  det utvidgade fältet «.  Deltagandet denna höst på Graphica Creativa-utställningen på Jyväskylä  International Print Triennial  med titeln «Hereafter « som var en mönstring  av 4 Institutioners syn på grafik & grafikutbildning och som också är en fortsättning för vår del på diskussionerna som initierades av seminariet, och en del av vårt arbete mot att omdefiniera tryckets/grafikens roll innanför samtidskonsten.

 

Det faktum att valet av media / teknik som konstnären använder vid en given tidpunkt i samtiden  eller det förflutna återspeglar det ögonblicket – grafiken är inget undantag.

Bror Mikkelborg: litografisk landskap

 

Konstnärer idag kanske väljer att göra detsamma när de arbetar utifrån ett historiskt sammanhang genom att härma/imitera det förflutna eller helt enkelt rekontextualisera  konceptet och placera det in  samtiden.

 

Både användandet av och missbruket av termen grafik / konceptet,  grafik / tekniska aspekter , grafik/ upplaga/ editioner har varit ett hett ämne för såväl tillhängare av det anakronistiska tillvägagångssättet som för de som är samtida följare. Devalveringen av tekniskt/materiell kunskap har de senaste 25 åren drabbat grafiken hårt, speciellt i Skandinavien. Detta är naturligtvis en återspegling av samtiden innanför fältet.

 

Anakronistisk: Ett kronologiskt misstag) innebär att en företeelse (föremål, begrepp, händelse, etc.) placeras i fel tidsepok i ett litterärt eller konstnärligt verk

 

Emellertid har det de senaste åren gjorts en omvärdering av dessa tillvägagångssätt in till en total återupptäckt av både konst- och hantverksaspekterna inom  mediet. Detta innebär att den samtida rörelsen inom grafiken nu också omfattar kommande unga konstnärer, hantverkare och designers som arbetar i traditionella och icke-traditionella medier.

 

Spridande av information har alltid varit grafikens forte, naturligtvis på olika nivåer och den har varit vid olika tidpunkter mer eller mindre betydelsefull. Många hävdar att det är traditionen vi borde fokusera på och inte se framåt eller göra något som kommer att uppröra  den”status quo” som mediet tros finnas i. Enligt min mening finns det en mängd koncepter/definitioner runt vad grafik egentligen är eller skall vara.

 

Det största problemet är tyvärr att det är vi som har skapat den situation vi befinner oss i.

Cathrine-Alice-Liberg: the-sarong-kebaya

 

Ett stort antal Grafik Institutioner, föreningar och organisationer har genom åren, metodiskt definierat mediet och skapat en tradition som nu bär en tung börda som har svårt att upprätthålla sin autentiska / originella aura. Den teoretiska diskussionen om grafiken / trycket är anmärkningsvärt tunn jämfört med de tekniska manualer och den historisk bakgrund, som det finns ett överflöd av böcker av.

Varför är det så?

 

Från och med NU och Framåt

 

Grafik idag har en sådan potential att det är en viktig faktor på dagens samtida konstscen. De radikala förändringarna inom grafiken/trycket under de senaste decennierna har helt omvärderat infallsvinkeln till mediet.

 

Grafik i dagens läge rör sig från allt från traditionen till det digitalt högteknologiska. Möjligheterna inom mediet idag är så stora så att det som tidigare var precisa skiljelinjer inom mediet, är idag mer eller mindre utjämnade liksom mycket annat inom den samtida konsten.

 

Genom att sudda ut linjerna mellan olika tekniker innanför mediet är det möjligt att skapa obegränsade möjligheter, där så att säga allt går att göra, och allt är tänkbart. På så sätt ökar parametrarna inom mediet kontinuerligt.

Resultatet är en kors-pollination vilket också pekar på den totala reflektionen inom dagens samtidskonst.

Jan Pettersson: Printmaking in the Expanded Field

 

De radikala förändringarna innanför grafiken de sista 20 åren har totalt förändrat infallsvinkeln till mediet. Grafik är nu en demokratisk konstform som man kan frossa i. Den innefattar allt från skulptur, performance, kläder, billboards, knappar med text, till kakor och carry-on bagage, Artist books &, tapeter inkorporerat i installation eller användandet av träsnittet där själva matrisen spelar huvudrollen i konstverket etcetera

 

Att göra tryck är en etablerad del av en karriär som konstnär. Det är välkänt att väletablerade konstnärer gör tryck, och att kanske är några av de bästa konstverken som gjorts tryck.

 

Ny teknologin, innovativa infallsvinklar till mediet av konstnärer från alla områden och från många kulturer, har gjort att det fått en relevant och radikal innebörd. Andra konsekvenser beträffande den tekniska och konceptuella utvecklingen inom mediet, har gjort att grafik nu är ett otvivelaktigt territorium innanför samtidskonsten. Diskussionen runt Originalitet, autenticitet, falsk, kopia och simulacrum är endast en fråga om balansering av graden av den.

Detta involverar den konstanta utvecklingen av traditionella processer och introduktionen av nya. Vad som gör det verkligt intressant är vad konstnärer gör med dessa tekniker för att särprägla dem innanför den grafiska konstens utvidgade fält.

 

 

Nina Bjørkendal: Dürer.7.finland 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar