Notiser

Hej, ni ställer ut…Norske Grafikerers Verksted

Janne Paulsen: Tower of docame

 

Norske Grafikerers Verksted ställer ut nu på Grafik i Väst, Inger Bernholdsson som är kontaktperson från Grafik i väst berättar lite om utställningen och verkstaden.

Verkstadens 25 medlemmar har erbjudits en plats på utställningen. Sexton kvinnor och två men har antagit erbjudandet. Tjugoett grafiska blad visades med vernissage under lördag den 4 maj. God uppslutning av grafikerna från Oslo och många norgevänner i förskingringen besökte GIV vernissagedagen. De flesta samtal pågick på Norska och det var många samtal mellan svenska och norska grafiker, likheter och olikheter när det gäller tekniker och praktiska förutsättningar. Bestämt är att vi på GIV är inbjudna till Norge för att visa våra blad tillsammans med NVG i Galleri Sagenes Konstsmie 31 september till 15 september 2019.

Anne Mari Komissar: Skjult Lotus, Fotopolymer Silketrykk Chine colle

Verkstaden är väl utrustad med de flesta traditionella tekniker och med nya tekniker som fotopolymer och screentyck. De benämner även Image On som fotopolymer det har vi förstått av samtalen. Många grafiker som inte är medlemmar hyr ofta in sig i verkstaden för att den är så välutrustad. Många kurser anordnas för unga studerande, konstnärer och även barn. Det ges även ut ett stipendium för arbete i verkstaden.
Nu till utställningen. Det är många olika tekniker och arbetssätt representerade på utställningen. På frågan om likheter och olikheter som jag ställde till grafikerna under en gemensam måltid efter vernissage svarade alla att de nog var väldigt olika både med tekniker och med uttryck. Men en gemensam sak är att många använder färg som ett utrycksmedel. 


Träsnitt är representerat i flera verk, etsningar i olika utförande, fotopolymer svartvit och i färg, färglito, screetryck, torrnål och kollografi.

Rigmor Nygaard: Alpha-Betha II Tresnitt-4


På frågan hur många av vardera kön som arbetar på verkstan, så svarar Marianne att det är övervägande kvinnor som är anslutna till verkstaden. Män skaffar ofta egna verkstäder tack vare att det ofta är män som får ekonomisk möjlighet till det, de har lättare att klättra på karriärstegen.


Frågan om tekniken bidrar till innehållet och uttrycket? De flesta var eniga om att valet av teknik görs av intresse för det speciella uttryck som tekniken erbjuder. ”Valet av träsnitt i mitt fall handlar om ett intresse för nordisk tradition och bland annat runor.” säger Rigmor Nygaard som visar ”Alpha Beta III” träsnitt. Emmyy Liee säger att verket kommer till i och förändras under processen och tekniken är etsning ”Helsearbeideren”. Marianne Gihle arbetar med färgträsnitt med tradition från Munch, där fiberriktningen i snittytan får stor betydelse ”Byen ved elva” träsnitt. Även Kari Adora Hauge arbetar med färgträsnitt ”Gul danserinne” på ett helt annat sätt, med trädets fiberriktning får ett helt annat uttryck.


Anne Marie Kommisar använder flera olika tekniker i samma bild ”Skjult Lotus” fotopolymer/silketrykk/ chine colle, en abstrakt bild i flera färger. Jag kan fortsätta at berätta om bilderna som är utställda, men jag får stanna här. 

Helene Fjell: Frida

 

Marianne Gihle: Byen vid elva, Tresnitt

Lämna en kommentar