Notiser

Svärtans Ambassadörer

Filmvisning & samlingsutställning om IX-gruppen & svensk grafisk konst

Skarpnäcks Kulturhus 15 maj – 19 juni

Svärtans ambassadörer är från början en film av Sten-Ivan Bylund och Thomaz Grahl från 2017 om (IX-gruppen) NIO grafiker, i svärta och ljus. NIO individer med gemensam klangbotten. NIO konstnärer som under tre decennier radikalt kom att påverka den svenska konstscenen.

Deras grafiska blad blev uppmärksammade och efterfrågade och man hade mer än 150 utställningar nationellt och runt om i världen under tiden 1964 – 1999.

Framgången låg i ett gott kamratskap, en törstande konstmarknad och en lidelse för grafisk konst. Några blev lärare i grafik, andra var utställningspedagoger och som exempel var de med och lade grunden till Grafikens Hus i Mariefred. De har också inspirerat nya generationer av konstnärer till fortsatt utveckling av svensk grafik.

Lämna en kommentar