Notiser

Höstmötet i Ö-vik

En liten trogen skara samlades. Tyvärr krockade tidpunkten med andra konstaktiviteter i Norrland, workshops och medlemsutställningar. Vi fick ta del av ett intressant föredrag om Miljövänlig verkstad arrangerat av Ann-Kristin Källström (Kulturbrygganprojekt) med Modhir Ahmed som föreläsare. De har lovat att de kommer med en artikel i Grafiknytt om miljövänliga metoder.

Därefter serverades god mat, dryck och trevligt samkväm. Sammanfattningsvis kan man säga att det var mycket uppskattat bland de medlemmar som deltog med Modir Ahmeds föredrag om Miljövänlig verkstad arrangerat av Ann-Kristin Källström och att Höstmötet genomfördes i Örnsköldsvik.

Valberedningen som valdes på höstmötet:
Sammankallande: Maria Lagerborg, Sundsvall
Ordinarie: Mats Wilhelmsson, Stockholm
Suppleant: Lea Ahmed Jussilainen, Stockholm

Lämna en kommentar