Reportage

Med Norden som arbetsfält

POSTED/UNPOSTED är titeln på den ”artists’ box” med 24 medverkande konstnärer, poeter, grafiska formgivare och tryckare från hela Norden, som hade sin release på Bergen Art Book Fair (BABF) i oktober 2017. Idén till projektet föddes i Grafikverkstan Godsmagasinet i oktober förra året och det sjösattes alltså nästan exakt ett år senare.

Förutsättningarna som de inbjudna hade att förhålla sig till var C5-kuvertet som format, med innehåll som fick vara högst 5 mm tjockt, och att upplagan skulle vara 40. Sist men inte minst: letterpress som teknik skulle vara involverat på något sätt. Kuvertet som format, som representerar en distributionsform som är på väg ur tiden, i kombination med en analog tryckteknik som letterpress, kändes kongenialt. Att letter inte bara betyder bokstav, utan även brev, gör ju inte saken sämre. I övrigt hade vi inte något gemensamt tema för projektet.
Resultatet blev häpnadsväckande! Bredden i uttryck och utförande, idémässigt och estetiskt, är imponerande. Ändå skapar det enhetliga formatet, tillsammans med de tekniska begränsningarna, en helhet som fungerar förbluffande väl. Kuverten sammanställde vi sedan till en box, med tillhörande katalog. Titeln och formatet till trots, var vi redan inledningsvis noga med att betona att detta inte är ett mail-art-projekt. Många av bidragen speglar ändå det faktum att associationerna lätt styrs i den riktningen, vilket gjorde att även vi höll fast vid ”post-estetiken” när vi tillverkade boxen.

POSTED/UNPOSTED är ett första steg i arbetet med att skapa ett nordiskt nätverk mellan konstnärer och verkstäder som utifrån olika infallsvinklar arbetar med letterpress i Norden (eller har möjlighet att göra det). Vi kallar det Nordic Letterpress Collaboration – ett högst informellt och öppet nätverk, som skulle kunna involvera betydligt fler än de som medverkat i detta projekt. Initiativet togs av Imi Maufe, som var en av de konstnärer som representerade Norge vid förra årets Oktoberseminarium i Uttersberg, som handlade om boken som samtida konstform i Norden. Imi stannade under 3 veckor, för att fullfölja ett eget bokprojekt i GG-verkstan i samband seminariet, och det var under den tiden som idén om ett letterpressprojekt växte fram. Tanken var att vi genom att bjuda in till ett gemensamt bok-projekt, skulle få anledning att knyta närmare kontakt med kollegor runt om i Norden, för att på så sätt skapa möjligheter till fortsatta samarbeten och utbyten av erfarenheter. Få av de som vi tog kontakt med kände varandra sedan tidigare, vilket verkligen stärkte oss i vår övertygelse om att ett nätverk behövs. Ett samarbete som projektet redan har genererat, är det mellan poeten Ottar Ormstad och bokbindaren Johan Solberg, som har sin verkstad i norska Halden. För Ottar var letterpress en ny erfarenhet, så det var genom samarbetet med Johan som hans bidrag till boxen kom till. Även Johan formgav och tryckte ett kuvert, som vi bifogar boxen som ett ”bonusverk”. Imi är ursprungligen från England, där hon också är utbildad. Att det krävs egna initiativ och mycket arbete för att skapa möjligheter att arbeta med artists books och letterpress i Norden, är därför särskilt påtagligt för henne. Skillnaderna mellan de nordiska länderna och England härvidlag är avsevärda.

Imi Maufe har redan tidigare varit med om att skapa en plattform för samarbeten kring boken som konstform i Norge, under namnet Codex Polaris. Nordic Letterpress Collaboration genomför vi som ett projekt inom samma ramverk. Läs mer på www.codexpolaris.com. Nästa stora satsning för Codex Polaris är att inför nästa CODEX-mässa i San Fransisco 2019, vara arrangör för årets temasatsning: Artists’ books från Norden. Mässan har arrangerats av Codex Foundation vartannat år sedan 2007 och är nu en av de största artists’ book-mässorna i USA.

FAKTARUTA: Medverkande från Danmark är Mette Ambeck, Bent Kvisgaard och Svends bibliotek (Jesper Palm, Anne Marie Ploug, Nina Maria Kleivan, Hjördis Haack, Viba Bredahl, Carina Zunino), från Finland Sakari Männistö och från Åland Edward Johnson, från Norge Tina Jonsbu, Imi Maufe, Ottar Ormstad, Jostein Sandersen och Ane Thon Knutsen, från Island Birna Einarsdóttir och Leifur Ýmir Eyjólfsson, från Sverige Nina Bondeson, Jim Berggren, Tova Fransson, Lina Nordenström, Barbro Ravander, Göta Svensson och Richard Årlin.

Projektet POSTED/UNPOSTED kunde vi genomföra tack vare medfinansiering från Billedkunstnernes Vederlagsfond i Norge och Nordiska kulturfonden.

 

Lämna en kommentar