Notiser

Juryarbetet inför INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL Krakow-Falun 2016-2017

När International Print Triennial Krakow-Falun 2013 framgångsrikt hade visat verk av 140 konstnärer fördelade på tre konstscener i Dalarna fanns en stark vilja och goda förhoppningar om ett fortsatt samarbete mellan parterna. Av olika oförutsedda händelser blev dock vägen fram till International Print Triennial Krakow-Falun 2016-2017 betydligt krokigare än någon kunnat ana. Tillfredsställelsen som vi känner är desto större när vi nu hälsar välkommen till årets upplaga av den internationella grafiktriennalen. Vi gläder oss över förtroendet att få göra urvalsarbetet i Krakow under ett par intensiva septemberdagar 2015. Vistelsen sammanföll med invigningen av 2015 års Krakowtriennal samt ett antal specialutställningar.

På förhand hade vi försetts med digitala bilder från inkomna ansökningar, ett par tusen bilder, av vilka vi gjorde ett första urval på hemmaplan. Det underlättade till viss del arbetet på plats inne i grafiksällskapets lokaler centralt beläget vid Rynek Główny, mittemot Mariakyrkan. Men, att se verken på foto och i verkligheten kan ge överraskningar åt bägge håll. Några förhandsval föll bort och ett par andra kvalade in när vi kunde studera dem på nära håll.

Vårt mål var att välja en blandning av tekniker och format. Vi ville ha med oss verk av konstnärer som tidigare visats i Dalarna och av dem som inte fanns representerade vare sig förra gången eller 2010 då samarbetet med Krakowtriennalen startade. På så sätt ville vi forma en utställning med både återseenden och nya bekantskaper. Då vi anser att konst och kultur förenar människor har vi även försäkrat oss om att visa på den geografiska spridning som finns inom grafikvärlden. Det var inte svårt då alla världsdelar, utom Afrika, fanns med.

Bilderna kommunicerar och ger inblickar i olika livssituationer, kommenterar aktuella skeenden och historiska processer, pendlar mellan det privata och det allmänna, mellan dröm och verklighet. Här finns raka, direkta budskap och de mera komplexa, mångfasetterade. Tekniker, uttryckssätt och temperament skiftar och skapar dynamik.

Totala antalet konstnärer landade på 78, vilkas verk kommer att fördelas på två väldigt olika konsthallar. I Falun visas triennalen på Dalarnas museum i den 80 årsjubilerande konsthallen och i Smedjebacken är det MEKEN, som i år firar 10 år som konsthall och kulturhus, som kommer att härbärgera ungefär hälften av verken.

Avslutningsvis, vårt varma tack till Marta Raczek-Karcz, Monika Wanyura-Kurosad, Katarzyna Wojtyga, Szymon Bronkowski och övriga som på olika sätt har bistått oss under arbetets gång. Tankar av tacksamhet går till grundarna av den internationella grafikbiennalen 1966: Włodzimierz Kunz, Witold Skulicz, Konrad Srzednicki och Mieczysław Wejman.

Modhir Ahmed, konstnärlig ledare på Falu konstgrafiska verkstad

Anne Seppänen, förvaltnings- och kulturchef på kulturförvaltningen, Smedjebackens kommun

På MEKEN 10 december 2016 – 12 februari 2017
Vernissage Lördag 10 december

Öppet:
Onsdag-fredag 12-16
Lördag-söndag 12-15

På Dalarnas museum 19 november 2016– 23 april 2017
Vernissage Lördag 19 november

Öppet:
Tisdag-fredag kl. 10-17
Lördag-söndag kl. 12-17

För fullständiga öppettider under jul och nyår se respektive hemsida:
www.mekensmedjebacken.se
www.dalarnasmuseum.se

Lämna en kommentar