Reportage

Grafiska Sällskapets höstmöte 29 oktober i Malmö.

Äntligen!

Ropade vi på KKV Grafik i Malmö när vi fick beskedet att Grafiska Sällskapets höstmöte skulle förläggas till Skåne, redan 2013 bjöd vi in styrelsen att lägga ett möte hos oss. Extra roligt att få välkomna alla medlemmar till ett höstmöte, tillfället då vi alla har möjlighet och gott om tid att diskutera och fördjupa oss i föreningens alla angelägenheter.

Konstnärernas Kollektiva Verkstad, KKV Grafik i Malmö är den största verkstaden i södra regionen och den naturliga mötesplatsen. Den ligger i ett äldre industriområde I Södra Sofielund. I kvarteret finner man även KKV Monumental, Skånes Konstförening, Lillith Performance Studio och Konsthögskolans galleri. Hit till ljusa och mycket ändamålsenliga lokaler flyttade verkstaden för 10 år sedan. Verkstaden har ca140 medlemmar och det inkommer en jämn ström av nya ansökningar från intresserade konstnärer, unga som avslutat sina studier på Malmö Konsthögskola och kollegor på andra sidan sundet.

Vi började dagen med ett besök på Konsthallen i Lund. Konsthistorikern, kritikern och författaren Thomas Millroth guidade oss genom sin utställning ”Konstnärsgjorda böcker”. En samling av Artists´Books som spände från efterkrigstiden till idag och innefattade ett hundratal konstnärer från Tyskland, Danmark och södra Sverige . Thomas gav en inblick i denna genre med alla dess uttryck, en stor del av verken kom från hans egen rika samling.

Mötet

Ett 30-tal medlemmar mötte upp från bl.a. Göteborg, Umeå, Trelleborg, Ystad, Hjo, Ängelholm, Uttersberg, Helsingborg och Sundsvall.

Vi fick rapporter från styrelsen och regionerna. Det var särskilt två punkter på dagordningen som startade en engagerad och bred diskussion. Det gällde KURs indragna anslag och dagsläget på Ateljé Madeleine. Medlemmarnas önskan att förstå och få klarhet kommer förhoppningsvis lyfta dessa frågor under våren.

En intressant nyhet var att Grafiktriennalen 2018 kommer involvera sju nordiska länder: Island, Grönland, Färöarna, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Tanken är en vandrande utställning till samtliga länder. På KKV i Göteborg invigdes 28 oktober en helt ny litografisk avdelning, redan i december startar Fortsättningskurs i litografi.

Från Göteborg kom även larmet om att det idag nästan är omöjligt att få utbildning på högskolenivå inom det konstgrafiska området. Grafikavdelningen läggs ner på Valand i Göteborg, Malmö Konsthögskola har sedan länge stängt sin grafikverkstad, förutom screenavdelningen och nu står även Stockholm utan verkstad efter branden på Kungliga Konsthögskolan. Elever som vill gå vidare i sin utbildning söker sig utomlands! Kollektivverkstäderna med plats för experiment och fördjupning blir i denna utveckling än viktigare.

På KKV Grafik i Malmö har året varit fyllt av inspirerande utbytesprogram. Vi har haft glädjen att ta emot åtta konstnärer från tre länder: Tyskland, USA och Japan. Våra medlemmar har haft möjlighet att arbeta i dessa länder och återvänder hem med intressanta erfarenheter som alla får del av i öppna Artist talk. Ett kontaktnät skapas som ger ny kunskap och större sammanhang.

Kanske uppstod de livligaste diskussionerna när mötet var avslutat och alla fick sig lite till livs. I små grupper runt bordet blev det livliga samtal som varade fram till midnatt. Det finns behov av att möta kollegor, pröva och utveckla tankar. Vi kan skapa dynamik och utveckling i Grafiska Sällskapet om vi blir delaktiga. Det behövs ett brett engagemang för att hålla vår förening levande!

GS är en rikstäckande organisation och detta möte utanför Stockholm hoppas vi skall bli en tradition som stimulerar och ger kunskap om allt arbete som sker ute i landet.

Christel Hansson, ordförande i KKV Grafik i Malmö.

Lämna en kommentar