Notiser

Kaffe istället för socker

Som en lyftgrund kan den traditionella varianten med sockerlösning ersättas med snabbkaffe.

Gör en blandning av snabbkaffe, lite varmt vatten och eventuellt några droppar diskmedel för att förhindra krypning. Rengör plåten väl och teckna sedan kaffelösnin- gen på plåten med en pensel eller stålpenna. Låt torka. Valsa ut en hårdgrund jämnt över plåten. Dä- refter läggs plåten i ljummet vatten, kaffeblandningen löses upp som lyfter grunden och frilägger plåten.

I det här exemplet har plåten etsats som en flatbitning men man kan också lägga en aquatint t ex en akrylgrund eller varför inte pröva en florsockerakvatint!

Andrew Baldwin heter en man från Wales som har fördjupat sig i att hitta olika lösningar för att undvika hälsovådliga medel i grafiken. Bl a så har han tagit fram en hårdgr- und (B.I.G. – Baldwins Intaglio Ground) som lär fungera både som mjukgrund och hårdgrund (efter uppvärmning). Oklart riktigt vad den består av men han själv påstår att många av ingredienserna är ätliga. På grunden går också att lägga en florsockerakvatint. I flera instrukti- va videos (om än lite långa) på you tube beskriver han precis hur pro- cessen går till.

 

Lämna en kommentar