Notiser

Konsthögskolan i Oslo har ett 3 årigt stipendiat program

Kunsthøgskolen i Oslos stipendiatprogram er et treårig program innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering.

http://www.khio.no/kunstnerisk-utviklingsarbeid-og-forskning/stipendiater

http://www.khio.no/en/artistic-research/research-fellows

http://artistic-research.no/stipendiatprogrammet/?lang=en

Lämna en kommentar