Notiser

Laddade miljöscener på Grafiska sällskapet

Just nu pågår tre helt olika utställningar på Grafiska sällskapet.  Det finns en gemensam nämnare, alla tre har tagit sig an landskapet- uterummet på ett eller annat sätt.

I de första två rummen möter man bilder av Ulla Carin Winter och Göran Boardy, båda med ett stort miljöengagemang.

Ulla Carin jobbar med mycket svärta i sina torrnåls- och fp gravyrer.

Hon blir som starkast i några stora gravyrer där hon reducerat det mesta och kvar på bildytan finns övergivna byggen som i ”Vid floden” och i ”Vandring på isen”. Allt har passerat, användningen av byggnaderna är borta . Där finns en stillhet i hennes poetiska dystopier. Den svarta färgen och den horisontal/vertikala bilduppbyggnaden  är viktig och hjälper till att skapa den lugna, dova och laddade stämningen.

En kontrast till Ulla Carins bilder utgör Göran Boardys färgstarka fotutskrifter av skogens inre. Boardy dokumenterar och väljer ut skogsfragment av tidens gång med stubbar och nedfällda träd.

Han berättar om skogens tillstånd och är starkt engagerad i miljödebatten. 

Bilderna är yviga, lummiga i alla nyanser av grönt med några mörkare bildinslag. Göran leker ibland med kompositionen och formatet på ett intressant sätt som i hans bild ” När inget händer”

I det inre rummet ”Moriska rummet” pågår en minnesutställning av Harry Moberg.

Det är stämningsfulla träsnitt i lågmälda färgtoner med mjuka fina övergångar mellan de olika bildelementen.

Det är tre mycket sevärda utställningar

Ulla Carin Winters och Göran Boardys utställning pågår fram till och med onsdag 28 september . Harry Mobergs minnesutställning finns kvar till 5 oktober.

2022-09-23 Anne-Lie Larsson Ljung

Lämna en kommentar