Notiser

Sök till Stiftelsen Getfotsfondens grafikstipendium!

Text : Tova Fransson

För 2022 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor.  Ansökan görs via blankett som hittas på hemsidan: www.getfotsfonden.se

Till ansökan bifogas 10 digitala bilder av grafiska verk. Filformatet på bilderna kan vara jpeg, pdf, png, gif, tiff och varje enskild bild får vara högst 2MB. 

Din ansökan skall finnas Getfotsfonden tillhanda senast kl 23.59  3 oktober 2022 till mail: [email protected]

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten. Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då var lokaliserad på Getfotsvägen i Gubbängen i Stockholm. Numera ligger skolan i Sätra i södra Stockholm.

Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan lät under ett antal år en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

2022-09-26 Tova Fransson

Lämna en kommentar