Notiser

Portfölj 2017

Granskningsnämnden sammanträder måndag 12 september 2016.

Skicka eller lämna dina förslag senast söndag 11 september 2016. Paket bör vara galleriet tillhanda senast fredag 9 september. Tryckpapperets yttermått är maximalt 40 x 50 cm. Varje upplaga består av 130 exemplar + 2 arkivexemplar, varav du själv behåller 10 exemplar. Lämna gärna in flera förslag.

Har du frågor kontakta [email protected]

Glad sommar!

Björn, Catarina, Caroline och styrelsen

Lämna en kommentar