Notiser

Utställningsansökan 2018

Hur ansöker jag om utställning?

Grafiska Sällskapets utställningar på galleriet är ett viktigt skyltfönster för föreningen. Här skall medlemmarna visa utställningar som arbetats fram under lång tid, olika grafiska tekniker presenteras och locka till såväl planerade som oplanerade besök.

I gallerigruppen ingår: Två av årsmötet valda medlemmar för en period av två år, en styrelserepresentant samt galleriets personal. Det är gallerigruppens uppdrag att utifrån medlemmarnas ansökningar komponera ett välbalanserat program under året där olika uttryckssätt får utrymme och där utställningsperioderna kan delas mellan två utställande konstnärer. Många olika parametrar spelar in vid urvalet som exempelvis teknik, köns- och åldersfördelning, varierade visuella uttryck samt när konstnären ställde ut senast på galleriet.

Vid det senaste utställningsmötet behandlades ett stort antal ansökningar med varierande tydlighet. Det är önskvärt att någon form av utställningsidé bifogas till verken, en kort presentation om sammanhållande riktning eller tematik kring utställningen. Det kan vara några rader som beskriver tankar kring verken eller ett uttalat utställningskoncept. Utöver ansökningsmaterial (grafiken) och skriven motivering/klargörande går det förstås bra att hänvisa till dina befintliga original i facken som komplement till ansökan.

Om ni söker gemensam utställningsperiod, presentera gärna hur ni vill disponera galleriet.

Senaste ansökningsdatum för utställning under 2018 är 21 oktober 2016. Det går bra att komma in på galleriet, Hornsgatan 6 (öppet ti-to 12-18, fre-sö 12-16) eller skicka din ansökan med post, observera att din försändelse måste vara oss tillhanda senast 21 oktober 2016. Välkommen med din ansökan.

Grafiska Sällskapets
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

Mejl: [email protected]
Tel 08 643 88 04

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar