Notiser

”Skriften som bild, bilden som läsbar text” Lina Nordenström, 25 september-13 oktober på Grafiska sällskapet

Författare Bo Ljung

ATT ÄGA RUM!

Lina Nordenström har sedan 90-talet arbetat med boken som objekt och texten som bild. Inledningsvis påhittade antropomorfa tecken har under åren succesivt övergått till mer typografiska formlekar och konkret poesi.

I utställningen på Grafiska sällskapet presenteras verk från just 1990-talet och fram till idag.

Flera trådar och spår i konstnärskapet samsas här på galleriets ganska begränsade yta. Ibland blir det trångt, men samtidigt får man genom detta en intressant inblick i hennes arbetsprocess och materialiteter.

I många av verken framstår papprets utbredning som en spelplan där allt är möjligt.

Sparsmakat och välavvägt fylls den av händelser, rytmer, diagonaler, tecken (bokstäver) och oväntade storleksförhållanden. Hon bygger egna ord och låter bokstäver och andra semantiska tecken hamna på oväntade platser.

För betraktaren slås det förväntade i spillror och avkrävs att ta emot det oönskade. Det performativa framträdandet äger rum varje gång en ny blick möter papprets yta.

Men där den konkretistiska poesin överger ordens symbolik och betydelse och förvandlar språket till enbart materia, stannar hon i en del verk kvar på ett fördelaktigt sätt i ett innehåll och förvandlar verket till utrop, ett imperativ: Jag skriver INTE eller Läs högt! eller B(a)ra att tänka på.

Som betraktare fylls man av tröst och tillit av de små och stora livsvisdomar som kommer en till mötes när man öppnar de handgjorda och visuellt utsökta små blädderkonstverken. 

Rodtjenkos och El Lissitzskys grafiska, konstruktivistiska design från tidigt 1900-tal är uppenbart närvarande i flera av Lina Nordenströms verk.

Här finns en likartad sammansmältning mellan formal spänst och lekfullhet, men också samma höga ambitionsnivå och starka tilltro till konstens påverkande kraft på människan – hur den utvidgar existensen och fyller våra liv med mening!

Copyright Bo Ljung 2021-10-03

Lämna en kommentar