Notiser

Välkommen till Kristina Thun och Sammot Nosslins utställning i Limmared

Utställningsidén bygger på att visa upp ett samarbete kombinerat med individuella verk. Detta för att
visa på hur de enskilda konstnärsskapen ser ut. På så sätt kan betraktaren granska källan och sedan
själv försöka hitta delar och fragment från de gemensamma verken och möjligen härleda detta till dess
skapare och röst i samtalet.
Verken är utförda i allt från traditionella tekniker så som grafiskt tryck, litografi, teckning och måleri.
Vilket sedan blandats hänsynslöst med sax, lim, sprayfärg och diverse andra tekniker. Paletten har varit
stor utifrån två konstnärers kunskap och experimentlusta.
Hitintills är de flesta gemensamma verken gjorda på papper. Något som har gjort det hela hanterbart och
smidigt via korrespondens. Projektet har inga uttalade ramar så det kan mycket väl tänkas att det hela
utvecklar sig i nya riktningar, former och material, då drivkraften är att upptäcka och skapa.

Lämna en kommentar