Notiser

XVII:e Grafiktriennal 2024 

Triennal-arbetet för Grafiska sällskapets XVII:e Grafiktriennal 2024 är nu i full gång.

Denna gång är Triennalen ett samarbete mellan Uppsala konstmuseum och Grafiska sällskapet . 

Den kommer äga rum på Uppsala konstmuseum 18 maj – 18 augusti 2024 på hela plan 4 i museet.

Uppsala konstmuseum (Foto Anne-Lie Larsson Ljung)

Urvalsjuryn kommer bestå av:

Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum,

Dan Wolgers, bildkonstnär

Marika Reuterswärd, chef för Kristiansstads konsthall,  .

Kommissarierna Nina Kerola, Emmy Dijkstra här utanför Uppsala konstmuseum (Foto Anne-Lie Larsson Ljung)

Kommissarier för triennalen är Nina Kerola och Emmy Dijkstra. Nina och Emmy arbetar båda som konstnärer med grafik och tycker att det är  mycket viktigt att grafiken lyfts fram i ett större sammanhang. De vill kämpa för att förstärka grafikens roll i samhället.

En liten del av triennalutställningen kommer vara belägen på entreplan och är inbjudna konstnärer från Grafiekplatform i Holland. Genom kommissarien Emmy Dijkstra som är uppvuxen i Holland och bott i Sverige 9 år har detta samarbete blivit möjligt.

Alla konstnärer som är bosatta eller verksamma i Sverige kommer kunna ansöka  . Ansökningsblankett till Grafiktriennalen XVII 2024 kommer man kunna ladda ner från vår hemsida www.grafiskasallskapet.se

Ansökningsomgången äger rum 15 mars – 30 april 2023. Ansökningsavgiften om 300 SEK skall vara insatt på Grafiska Sällskapets konto innan 14 mars 2023, Plusgiro 91 01 28 – 8

Ansökan görs digitalt och till ansökan bifogas 3 digitala bilder av grafiska verk.
Verken får inte vara äldre än från år 2020.
Filformatet på bilderna ska vara jpeg och varje enskild bild får vara högst 2MB.

Se ansökningsblanketten för anvisningar och detaljerad information. Vid ytterligare frågor kontakta kommissarierna Nina Kerola och Emmy Dijkstra på [email protected]

https://www.instagram.com/triennal24/ kan ni följa arbetet med triennalen.

Välkommen med era ansökningar!

2022-11-23 Anne-Lie Larsson Ljung

Lämna en kommentar