Notiser

En solidarisk medmänniska av stora mått har lämnat oss alla i en ålder av 75 år. 

Eva Cornéer ”Madam Grafiska Sällskapet” valde att möta och förmedla medlemmarnas grafiska blad till publiken, konstråd, rotlar, kommuner, landsting, och muséer under hela sitt över 40- åriga arbetsliv på GS. 

Hon var med när galleriet flyttade från Drottninggatan till Rödbodtorget och vidare till det nuvarande galleriet på Hornsgatan.
1000 tals är de blad hon förmedlat till kunder ur facken, packat och sänt iväg till kund. Hundratals är de Grafiker som erhållit sina Buspoäng för en ekonomiskt tryggare pension genom försäljningar till Landsting (regioner) stat och kommuner.
Britt Krestesen blev hennes arbetskamrat 1989 och de arbetade tillsammans i hela 28 år. 

Eva lade bokstavligen sitt liv i medlemmarnas tjänst och är nog den enda människa jag känner med ett sifferminne som innebar att hon kunde i stort sett alla av de 420 medlemmarnas telefonnummer. Det kostade på att vid pensionen mista sin identitet i arbetslivet för att sedan ensam möta en för henne ny ,tystare utmanande tillvaro i livet. Sport var hennes stora passion vid sidan av jobbet och hon följde alltid intensivt OS, VM , EM m.m. 

När någon ständigt finns i vår närhet tar vi personen för given.
När de är borta blir det en plats fylld av tomhet.
Därefter intar någon annan naturligt platsen. Så är livets hårda villkor.

Eva:
Nu har du stigit av på livets sista hållplats.
Nu har du oåterkalleligen lämnat oss alla!
Nu möter vi plötsligt inte dig mer i GS lokaler.
På medlemmarnas och dina arbetskamraters vägnar tackar jag för att du fanns där för oss under alla dessa år! 

I GS historia var Eva Cornéer en hörnsten, en klippa i vår 113 åriga organisation. Eva önskade ett starkt GS, som visar spännande Grafisk konst på en unik konstnärsägd konstscen!
Låt oss tillsammans ömt vårda denna hennes dröm om GS. 

Vid pennan :
Björn Krestesen, medlem sedan 1985 (ordf i GS. 1987-1990) 

20230131

Lämna en kommentar