Notiser

Grafisk udveksling over Øresund – Proces og performance med et grafisk udgangspunkt.

Den 2. december 15-18 åbner en gruppeudstilling med kunstnere fra Danske Grafikere (DK) og Grafiska Sällskapet (SE) i Danske Grafikeres Hus. Udstillingens værker er skabt kollaborativt under en workshop på KKV Grafik Malmø med grafikken som afsæt for en udforskning af fælles kunstneriske processer omkring dialog, krop og sprog.

I værkerne er der arbejdet bredt med forskellige grafiske discipliner forbundet via ord og kroppens bevægelser. I fællesværket ”Tørnåls Gymnastik” har deltagerne sat et samlet spor af vertikale linjer gennem rytmiske bevægelser frem og tilbage hen over trykpladen inspireret af antropometriens opmåling af menneskekroppens dimensioner. Andre værker tager udgangspunkt i simultane, symmetriske bevægelser og fingrenes aftryk, mens ordspil, ordveksling og ordforveksling har fundet vej i trykte remser, flip flappere og artist books.

Udstillingen varer frem til og med 16. december, Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, København.
Åbningstider: torsdag til søndag kl. 13-17.
19 januar til 2. februar 2019 vises udstillingen hos Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, Stockholm.

Deltagende kunstnere: Anne Marte Overaa, Cecilia Enberg, Megan Adie, Hilda Lindström, Christel Hansson, Maria Palmgren, Nalini Printz, Mette Borup Kristensen, Søren Kastalje, Jørgen Munck, Åse Eg Jørgensen og Anne Louise Blicher.

Projektet er faciliteret af Åse Eg Jørgensen og Anne Louise Blicher.

Seminar/Præsentationer Danske Grafikeres Hus:

1.-3.11. workshop på KKV i Malmö:

Projektet er støttet af:
Grosserer L.F. Foghts Fond
A.P. Møller Fonden
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
Svensk-danska kulturfonden
Fondet for Dansk-Svensk samarbejde

Lämna en kommentar